Fjellregionene på Europa-kongress

Samlet til samarbeid og utvikling av fjellområder i Europa. - Verdifulle kontakter er knyttet over landegrensene, som kan være med å utvikle bedriftene videre.

Jon-Andreas Koldrup Euromontana

Jon-Andreas Kolderup (sittende), som er visepresident i Euromontana, ledet plenumsprogrammet med innledere fra EU kommisjonen og forskjellige regjeringer, første dag.

Den europeiske organisasjonen  Euromontana hadde sin 9. kongress i Bilbao med tema "Quality from the mountains - Prosperity for people and territories".

Euromontana jobber for samarbeid og utvikling av fjellområder der formålet er å promotere levende fjellområder med integrert og bærekraftig utvikling og livskvalitet for de som bor der.

Innpå 300 delegerte fra store deler av Europa deltok på kongressen og gledelig var det at den norske delegasjonen var større enn noen gang.

Vel 30 representanter fra forskjellige organisasjoner og enkelte produsenter fra fjellregionene i Norge, bl.a Numedalsmat og Hanen fra Buskerud, var på plass.

Verdifulle kontakter er knyttet over landegrensene, som kan være med å utvikle bedriftene videre.

Rapportene tilbake til fylkeskommunens representant i Euromontana, Jon-Andreas Kolderup og Sissel Kleven i Utviklingsavdelingen, er udelt positiv.

Kolderup leder nå en arbeidsgruppe innen Euromontana som skal gi organisasjonen en bedre struktur og kunne legge tilrette for et mulig sterkere engasjement for norske interesser innen organisasjonen.


Publisert 29. oktober 2014, oppdatert 29. oktober 2014.