Fortsatt vekst og framgang i Buskerud

Buskerud har et av de mest lønnsomme næringslivet blant landets fylker.

- I den nye Regionale analysen av Buskerud (2012) fra Telemarksforskning kan man lese at Buskerud har et av de mest lønnsomme næringslivene av landets fylker, sier Amarjit Singh i utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune.

I næringsNM måles næringslivet blant annet på lønnsomhet, vekst i omsetning og verdiskapning.

Buskerud gjør det bra på de fleste av disse områdene, bortsett fra noe under middels i forhold til antall nyetableringer.

- Ikke uventet gjør Kongsbergregionen det svært bra, og er rangert som den tolvte beste av landets 83 regioner, sier Singh.

Blant fylkets kommuner er det Lier og Drammen som gjør det best, og er rangert på henholdsvis 4. og 19. plass blant landets kommuner.

Ny analyse av næringslivets sårbarhet
Næringsanalysene har vært utarbeidet av Telemarksforskning siden 1999, og har underveis stadig utviklet seg med nye typer analyser og fokus.

Nytt i årets utgave er de såkalte næringsmessige sårbarhetsanalysene.

Sårbarhetsanalysene har fokus på fylkets, regionens eller kommunenes bransjesammensetning i næringslivet, og er et uttrykk for risikoen for en sterk nedgang i sysselsettingen.

Områder med spesialisert næringsliv, høy andel hjørnestensbedrifter og lav arbeidsintegrasjon mot andre regioner vil score høyt på den samlede sårbarhetsindeksen.

- Paradoksalt innebærer dette at områder som gjør det svært bra innenfor spesialiserte bransjer også havner høyt på sårbarhetsindeksen, sier han.

- Sårbarhetsindeksen viser for eksempel er industrilokomotivet Kongsberg og Rollag er mest sårbare kommuner i Buskerud.

Økt bostedsattraktivitet
Arbeidsplassveksten i fylket var i 2011  lavere enn befolkningsveksten.

I rapporten analyseres attraktivitet innenfor tre områder; bosteds-, næringslivs og besøksattraktivitet.

- De to sistnevnte størrelsene er relatert til næringslivsdimensjonen, mens bostedsattraktivitet er et mål på fylkets attraktivitet som bostedsområde, sier Singh.

Dersom nettoflyttingen er høyere enn arbeidsplassveksten har området en positiv bostedsattraktivitet.

I perioden 2009 – 2011 viser analysen at Buskerud er det nest meste bostedsattraktive fylket i landet, bare slått av Østfold.

Buskerud er det eneste fylket som har en klar trend i bostedsattraktivitet siden 2001, og har gått fra middels bostedsattraktivt til et av de mest bostedsattraktive fylkene.

For ytterligere informasjon:
Amarjit Singh, utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune, 32 80 87 84 eller amarjit...@bfk.no.


Publisert 11. februar 2013, oppdatert 11. februar 2013.