Grensesprengende kunnskap i Drammen

Programmet er nå klart. Konferanse på Union Scene den 26. november.

I samarbeid med Kommunenes Sentralforbund, Forskningsrådet, Høgskolen i Buskerud og Drammen Næringslivsforening, arrangerer Buskerud Fylkeskommune årets Grensesprengende konferanse på Union Scene den 26. november. 

Tema for konferansen er innovasjoner i næringsliv – akademia – offentlig sektor.

Vi har invitert ledende aktører i landet til å dele kunnskap og forskning på området. Målet med konferansen er å bringe inspirasjon og kunnskap om dette temaet, som kan forandre måten vi jobber og lever på.

Vi ønsker deltagere fra offentlige og private virksomheter velkommen til en inspirerende dag i Drammen.

Hvorfor stå igjen på perrongen når toget går?


For mer informasjon ta kontakt med:

Gørill Trælstad, rådgiver, Buskerud fylkeskommune, mob. 94154988
Espen Karstensen, rådgiver, Buskerud fylkeskommune, mob. 99744734


Publisert 28. oktober 2013, oppdatert 11. november 2013.