Gründerpris 2016

Gründerprisen deles ut for andre gang i år. Den heldige vinner vil motta kr 50.000. Prisen skal stimulere til nyskaping i næringslivet og bidra til økt anerkjennelse av innovativ næringsvirksomhet.

Partnerskapet for oppfølging av næringsplanen i Buskerud (Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping – lenke) legger vekt på å fremme vekstetablerere med innovasjonshøyde. Gründerprisen vil bidra til å sette fokus på gründernes viktige rolle for omstilling og nyskaping i næringslivet. 

Vellykkede gründere bidrar både til optimisme, verdiskaping og flere arbeidsplasser i Buskerud!


Publisert 1. juli 2016, oppdatert 1. juli 2016.