Her er det flest hytter

Buskerud er på landstoppen med 46 000 hytter. Se hvor det er flest hytter i fylket.

Det er over 460 000 fritidsbygg i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Buskerud er sammen med Oppland de største hyttefylkene i Norge med henholdsvis 46 000 og 50 000 hytter.

- Det er populært å ha hytte i Buskerud, og Hol og Sigdal er de to kommunene i fylket vårt der det er flest hytter, forklarer Bente Bjerknes, assisterende utviklingssjef i Buskerud fylkeskommune. 

Flest hytter i Hol

  1. Hol: 5 445 hytter
  2. Sigdal: 4 736 hytter
  3. Nore og Uvdal: 3 822 hytter
  4. Ringerike: 3 674 hytter
  5. Flesberg: 3 262 hytter

Det har foregått en stor utbygging av fritidsboliger de siste 10 årene i de nordlige delene av fylket.

- Den betydelige fritidsbebyggelsen er svært verdifull næringsmessig i de store hyttekommunene, fortsetter Bjerknes.

- I enkelte kommuner er det flere hytter enn det er boliger i kommunene.

Bente Bjerknes, assisterende utviklingssjef i fylkeskommunen

I fjor ble det bygd omtrent 4 600 nye fritidsbygg i Norge. Hvert tredje ble bygd i Oppland og Buskerud, viser tall fra SSB.

I disse to fylkene ligger det kjente hytteområder som Hafjell og Norefjell.

Hytter i Buskerud illustrasjon søyler
Antall nye hytter i Buskerud per år. Kilde :Statistisk sentralbyrå

- Ser vi på de siste fem årene (se grafikk over) så har det kommet til 3 000 nye hytter i Buskerud, og det viser en sterk byggeaktivitet, sier Bjerknes.

- Det skapes verdier av hytter. Verdiene gjør at det er bedre grunnlag for vekst i våre distriktsområder, og det er primært i våre distriktskommuner det er hytter.

Bente Bjerknes, assisterende utviklingssjef i fylkeskommunen

Les også: Buskerud får 2,3 millioner til å utvikle bærekraftige byggeløsninger for fjellområdene

Reiselivet er en hjørnesteinsnæring

Bjerknes sier reiselivet er en av de største og mest betydningsfulle næringene i Buskerud.

I 2010 omsatte reiselivet for 6, 2 milliarder kroner, i 2016 er dette økt til 6,7 milliarder kroner.

- Over 10 000 personer jobber direkte eller indirekte i reiselivet i fylket.

Bente Bjerknes, assisterende utviklingssjef i fylkeskommunen

- Vi må sørge for den store hyttemassen, og at vi har et godt tilbud som gjør at hyttene blir brukt. Det skaper verdier for våre lokalsamfunn, avslutter Bente Bjerknes.

Hytter i Norge illustrasjon
Kilde: Statisktisk sentralbyrå - hytter i Norge


Publisert 5. desember 2017, oppdatert 5. desember 2017.