Imponert over norsk samarbeid

Representanter fra Dzierzoniow kommune i Polen besøkte fylkeskommunen for å utvikle felles prosjekter.

Representanter fra Dzierzoniow kommune helt syd-vest i Polen (Lower Silesia) var på besøk i Buskerud 20. - 21. mars.

Besøket var en oppfølging av et seminar om som KS arrangerte i Warsawa rett før årsskiftet hvor målet var å koble aktører fra Buskerud med aktører i Polen for å utvikle felles prosjekter innenfor ulike områder som f.eks. kapasitetsbygging og kultur.

Delegasjonen som nå var på besøk ønsker å utvikle et prosjekt hvor systemer for næringsutvikling og arbeidsmarkedstiltak står i sentrum.

Programmet for studiebesøket omfattet bl.a. innføring i Etablererveiledning, NAVs virkeområde, Arbeidsmarkedsbedrifter som Fretex, Senter for Flerkulturell Verdiskaping og NHOs prosjekt "Ringer i Vannet" og Arbeidsinstituttet.

Vil lære mer
- Gjestene var imponert over alle de gode samarbeidsrelasjonene og den åpne holdningen som vi har innenfor de norske ordningene, sier internasjonal rådgiver Gørill Trælstad i Buskerud fylkeskommune.

- Dette er et område de ønsker å fokusere sterkere på i Polen. Den norske måten å tenke partnerskap, prosess og prosjektgjennomføring på er noe de ønsker å lære mer om, fortsetter Trælstad.

Dzierzoniow kommune er selv veldig aktive og innovative i sin utvikling av tjenester til sine innbyggere.

Regionsamarbeid
I denne prosessen har de inngått et slags regionsamarbeid med 5 omkringliggende kommuner.

Prosjektet som det søkes støtte til har navnet Partnership of the Dzierzoniow County – together for sustainable development.

Det søkes midler gjennom de såkalte EØS-finansieringsordningene.

Dette er midler som Norge gjennom EØS-avtalen bevilger til EU-land som har behov for vekst og sosial utjevning i forhold til andre land i Europa.

Midlene er mottakerstyrt, hvilket betyr at det er den polske partneren som søker, men de har nå inngått en intensjonsavtale med Buskerud fylkeskommune som partner i prosjektet.

Hvis prosjektet får godkjenning vil det igangsettes et samarbeid mot slutten av 2013.

- Siden denne polske kommunen har vært veldig utviklingsorientert, vil det være mye å hente av gode erfaringer og eksempler for Buskerud også, sier Gørill Trælstad.

I et eventuelt prosjekt vil ulike representanter fra Buskerud involveres for både å lære av og lære bort til sine polske partnere.  


Publisert 25. mars 2013, oppdatert 25. mars 2013.