Kick-off for ny næringsplan

Buskerud fylkeskommune har, sammen med andre aktører i fylket, utviklet ny regional plan for verdiskaping og næringsutvikling.

Samarbeidet markeres med kick-off på Kongsberg torsdag og fredag. Resultatene vil bli godt synlig i hele fylket.

- Vi må jobbe tettere sammen med næringslivet, fordi de er løsningsorienterte, har tro på samarbeid og har god kunnskap om hvordan vi skal oppnå vekst og verdiskaping i fremtiden, sier teamleder for næringsutvikling i fylkeskommunen, Gørill Trælstad.

Trælstad sier hensikten med planen er å legge til rette for en fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling i Buskerud.

Nye former for samarbeid

Fylkeskommunen ønsker å skape attraktive steder og regioner som grunnlag for god samfunnsutvikling. Å skape attraktive samfunn ut fra lokale og regionale fortrinn krever samspill med kommunene, næringslivet, akademia og frivillig sektor.

Fylkeskommunen vil legge til rette for hensiktsmessige arenaer, nettverk og effektive samspill. Ett mål for oss er å sikre et godt innovasjonssystem for næringslivet, og sette næringslivet i stand til å utnytte finansierings- og samarbeidsmuligheter regionalt, nasjonalt og internasjonalt, fortsetter Trælstad.

Felles vekst

Samarbeidet skal blant annet bidra til å heve fylkeskommunens og de andre aktørenes kompetanse om og forståelse av utfordringer knyttet til felles vekst.  En viktig del av arbeidet har vært å sammen identifisere innsatsområder og felles ambisjoner.

– For fylkeskommunen er det spennende å inngå et mere forpliktende samarbeid med fylkets næringsliv og andre samarbeidende aktører. Deler av fylkets næringsliv har tung internasjonal erfaring, mens andre er i startfase. Samarbeidet skal gi utvikling for store og små, - uavhengig av sektortilhørlighet, sier Trælstad.

- Viktige milepæler må feires, sier Gørill Trælstad og inviterer til kick-off på fylkeskommunens regionale plan for verdiskaping og næringsutvikling.

Vi er ambisiøse – visjonen er et fylke som preges av nyskaping, samspill og globale vinnere, avslutter Gørill Trælstad.


Publisert 19. august 2015, oppdatert 19. august 2015.