Kongsberg Defence & Aerospace AS er Årets lærebedrift

Kongsberg Defence & Aerospace AS, avdeling Arsenalet er kåret til Årets lærbedrift i Buskerud. - Tusen takk, det er en stor ære, sier Terje Bråthen.

Prisen Årets lærebedrift deles ut til en selvstendig lærebedrift eller en medlemsbedrift i et Opplæringskontor som har utmerket seg i arbeide med å utdanne lærlinger/lærekandidater.

Kongsberg Defence & Aerospace AS (KDA) har over tid hatt fokus på fag- og yrkesopplæring og har sine røtter fra det tradisjonelle industrimiljøet på Kongsberg.

- Den anerkjennelsen vi har fått nå i kveld oppmuntrer oss til å fortsette arbeidet med å tilpasse yrkesopplæringen til fremtidens behov, sier sjef på Arsenalet, Terje Bråthen, som mottok prisen onsdag kveld.

- På vegne av alle ansatte, lærlinger og våre partnere, jeg er ydmyk over å motta en slik pris, sier Bråthen.

Bedriften setter fagarbeiderens kompetanse høyt og anerkjenner viktigheten av fagarbeiderens rolle i høyteknologi virksomheter.

De siste tre årene har de tatt inn 32 lærlinger i 6 ulike fag og kan vise til svært gode resultater ved gjennomføring av fag- og svenneprøvene.

Nominerte lærebedrift 2017 Kongsberg Defence

KDA har tett samarbeid med flere vgs om opplæring av elever i faget Yrkesfaglig fordypning (YFF), de er involvert i hospiteringsprosjekter samt at de også har fokus på instruktøropplæringen.

Bedriften har vært med på å etablere vg2 Plast- og kompositt ved Kongsberg vgs og er en av initiativtakerne bak Kongsberg kompetansesenter for yrkesfag (KKY).

KDA er en bedrift som tar et stort samfunnsansvar i utviklingen av fag- og yrkesopplæringen og viser særlig vilje til å bruke betydelige ressurser i dette arbeide.

Det er tredje gang Buskerud fylkeskommune deler ut prisen. Tidligere vinnere er Lier kommune (2015) og Krøderen Elektro (2016).


Publisert 14. februar 2018, oppdatert 14. februar 2018.