Kultur + Reiseliv = Sant

Nå kan aktører fra kulturlivet og kulturarv søke midler til prosjekter sammen med reiselivet.

Buskerud har veldig mange sterke aktører på kulturfeltet og innenfor kulturarv og kulturminner.

Dette er noen av de viktigste innsatsfaktorene for opplevelsesbasert reiseliv.

- Turister og besøkende vil ha ekte opplevelser, og vite mer om stedene de besøker, sier Arve Vannebo i Buskerud fylkeskommune.

- Her er det duket for godt samspill mellom kultur- og opplevelsesaktører, mener han.

Programmet er nylig vedtatt i Buskerud fylkeskommune og har en ramme på 1,5 millioner kroner i år.

Kommuner/regionråd, organisasjoner, institusjoner og destinasjonsselskap kan søke.

Det gis ikke tilskudd til enkeltbedrifter alene, men enkeltbedrifter kan inngå i prosjekter og være prosjekteier om andre partnere deltar.

Søknadsfrist: 3. juni 2018

- Vi ser for oss at det med tilskudd fra programmet skal utvikles produkter og satsinger som er kommersielle og rettet mot et betalende publikum samtidig som det bygges på Buskeruds rike kulturarv, sier Arve Vannebo.

Her finner du mer informasjon om ordningen.

Alle søknader skal leveres i regionalforvaltning.no


Publisert 23. januar 2018, oppdatert 23. januar 2018.