Lyser ut regionale utviklingsmidler i Kongsbergregionen

I år prioriteres søknader som er spisset mot næringsutvikling, entreprenørskap og innovasjon.

Kongsbergregionen og Buskerud fylkeskommune samarbeider om strategisk utvikling av Kongsbergregionen.

I denne forbindelse lyses det midler til utviklingsprosjekter i Kongsbergregionens i 2014. 

Prosjektene skal være i kommunene

  • Kongsberg
  • Flesberg
  • Rollag og/eller Nore og Uvdal.

Ved vurderingen av hvilke prosjekter som skal gjennomføres vil det bli lagt vekt på at prosjektene har et innhold som bygger opp om satsingsområdene i Regional planstrategi for Buskerud og Kongsbergregionens strategiplan.

 - I år vil vi prioritere søknader som er spisset mot næringsutvikling, entreprenørskap og innovasjon, men også tiltak innen kompetanseutvikling og lokal samfunnsutvikling vil vurderes, sier regionkontakt for Kongsbergregionen i fylkeskommunen, Kristin Audestad.

Tiltakene må i utgangspunktet ha effekter utover en kommune. Tiltak må være tidsavgrenset. Driftstiltak eller –støtte dekkes ikke.

Tiltak kan støttes med maksimalt 50 % andel av tiltakets kostnad. Det forutsettes at all prosjektstøtte er innenfor EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte.

Eventuelle henvendelser rettes til Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen ved regionkontakt for Kongsbergregionen Kristin Audestad, telefon 32 80 87 18 eller Kongsbergregionen ved regional koordinator Jan Erik Innvær, telefon 32 86 63 27 / 48 16 63 27.

Søknader sendes elektronisk til www.Regionalforvaltning.no  Søknad legges inn under støtteordning for Regionale utviklingsmidler i Kongsbergregionen.

Søknadsfrist er 4. mars 2014.


Publisert 13. februar 2014, oppdatert 13. februar 2014.