Mathall ved E18 i Lier: - Et stort steg videre

Buskerud fylkeskommune vil pusse opp låven på Søndre Linnesvollen gård. Åpner for utleie til mathallsatsing i Lier.

Rett ved E18 ved Kjellstad i Lier ligger Søndre Linnesvollen gård som er eid av Buskerud fylkeskommune.

Nå har fylkeskommunen mottatt en henvendelse om å bruke eiendommen til en mathall.

Ideen er å etablere et felles utsalgssted for lokalmat og matspesialiteter i regionen.

I sist fylkesutvalg vedtok politikerne at de er positive til etableringen av mathallen på Søndre Linnesvollen.

- Fylkeskommunens ja vil uten tvil øke sjansen for etablering betydelig.

Olav Skinnes (Sp), fylkesvaraordfører

- Dette er et stort steg i riktig retning. Nå må initiativtakerne ta ballen videre, fortsetter Skinnes.

Går det slik initiativtakerne vil, så kan det bli åpning av mathallen i 2020.

Mathall i Lier lyssatt låve
Arkitekt Nina Engebakken Duesund har i en masteroppgave utredet og tegnet hvordan låven kan utvikles til et utsalgssted for mat.

Stor økning av salg av lokalmat

Initiativtakerne viser i sitt brev til fylkeskommunen at produksjonen og salget av lokalmat har hatt en stor økning de siste årene.

"Forbrukeren ser ut til å ønske lokalprodusert mat fra gode råvarer og gjerne spesialiteter med en god historie."

Ifølge en undersøkelse gjennomført av AC Nielsen ble det i 2015 solgt matspesialiteter for over 4,2 miliarder kroner. Dette er en økning på 10,3 prosent fra 2014.

I Buskerud, Vestfold, Østfold og Akershus finnes det en rekke produsenter av lokalmat og mangfoldet er stort.

Fra fjord til fjell produseres det lokalmat av storfe, sau, geit, svin, melk, kylling, egg, frukt,grønnsaker, bær og korn. Små og mellomstore bruk står for en stor del av lokalmatproduksjonen.

Initiativtakerne i sitt brev til fylkeskommunen

- Produsentene av lokalmat har ofte en utfordring når det gjelder distribusjon og salg av sine produkter. Mange har utsalg direkte fra gården og noen har fått hylleplass i dagligvarebutikker. Eget salg på Bondens marked, messer og andre arrangementer er også utbredt, skriver de.

Mangler hylleplass i dagligvarebutikkene

Et stort, felles utsalgssted vil være svært verdifullt for lokalmatprodusentene som møter store utfordringer når det gjelder hylleplass i dagligvareforretningene, distribusjon og oppfølging.

Den aktuelle låven var tidligere leid ut til lagervirksomhet, men er nå fraflyttet. Låven er i dårlig stand og må pusses opp vesentlig for å kunne huse en mathall.

Politikerne har gitt fylkesrådmannen fullmakt til å inngå en 10 års leiekontrakt med initiativtakerne.


Publisert 7. april 2017, oppdatert 7. april 2017.