Matproduksjon i Buskerud – mangfold, muligheter og bærekraft

Torsdag 13. oktober 2016 arrangeres inspirasjonsseminar med fokus på mat som identitetsbygger og landbrukets bidrag i samfunnet.

I samarbeid med Buskerud Bondelag, Buskerud Bonde- og Småbrukarlag, Innovasjon Norge Buskerud/Vestfold og Fylkesmannen i Buskerud, ønsker vi å synliggjøre matprodusenter som lokale betydningsfulle næringsaktører.

Mat med særpreg; volum og nisje og «Det grønne skiftet» gir mange muligheter. Kan vi sammen bygge en plattform som viser mangfoldet, muligheter og bærekraft for matproduksjon i Buskerud?

Seminaret skal være på Sundvolden Hotell.

Programmet kan lastes ned her

 

Påmelding

Påmelding på Fylkesmannen i Buskerud sin hjemmeside

Pris per deltaker: kr 300

Spørsmål kan rettes til: Astrid Aass, tlf. 32 26 67 01 / 977 32 840, e-post: fmbu...@fylkesmannen.no


Publisert 6. september 2016, oppdatert 6. september 2016.