Møtte ledelsen i KA Rollag

Fylkeskommunen har etter omstillingsloven startet drøftingene med bedriften KA Rollag. Rundt 100 ansatte blir berørt av nedleggelse.

Torsdag 19. februar møtte Buskerud fylkeskommune ledelsen og de ansatte i bedriften, kommunen, Innovasjon Norge og NAV til drøftingsmøte.

Bakgrunnen er at Kongsberg Automotive (KA) avd. Rollag 20. januar varslet Buskerud fylkeskommune om at de vil legge ned virksomheten i Rollag.

- Vi har hatt det første møte etter omstillingsloven og fått en orientering fra KA Rollag. Det er en komplisert og sammensatt sak, så vi trenger mer tid, og tar derfor en pause før vi fortsetter drøftingene igjen 2. mars, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

KA Rollag er kommunens største bedrift. Ifølge KA Rollag er det rundt 100 ansatte som mister jobben ved fabrikken.

Bedriften ble etablert i Rollag i 1975, og har siden etableringen vært en hjørnesteinsbedrift i kommunen. Den har arbeidstakere fra hele Numedal.

Etter omstillingsloven plikter fylkeskommunen så snart som mulig å kalle inn ledelsen og de ansatte i bedriften, kommunen, Innovasjon Norge og NAV til drøftingsmøte.

Omstillingsloven skal legge til rette for en prosess der en vurderer tiltak for videre drift og andre tiltak som reduserer de negative konsekvensene for de ansatte og for lokalsamfunnet når det er aktuelt å legge ned en bedrift.

Eieren av en bedrift som er omfattes av § 2 i loven skal sende melding til fylkeskommunen der bedriften ligger om planene om nedlegging.

For ytterligere informasjon:
Morten Eriksrød, fylkesordfører, 92 22 86 97.


Publisert 19. februar 2015, oppdatert 19. februar 2015.