Næringskonferanse

Invitasjon til Kick-off for samarbeidet om ny regional plan for verdiskapning og næringsutvikling.

Velkommen til nettverksmiddag og næringskonferanse på Kongsberg 20.- 21. august!

I forbindelse med at Buskerud fylkeskommune har vedtatt ny regional plan for verdiskapning og næringsutvikling 2015-2020, inviteres det til Kick-Off for samarbeidet. 

Planens visjon er: Nyskaping – samspill og globale vinnere.

Oppfølging av næringsplanen skjer i et partnerskap med sentrale aktører i fylket. Partnerskapet består av følgende aktører: NHO, Fylkesmannen, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, LO, SIVA, KS, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Næringsforeningene i Buskerud, NAV og Buskerud fylkeskommune.

  • 20. august kl 1700: Kim Haugen guider oss gjennom Nettverksmiddag i Smeltehytta 
  • 21. august kl 0900-1400: Næringskonferanse på Grand Hotell, Kongsberg 

Vi får blant annet høre:

Torgeir Reve, Wilh. Wilhelmsen professor i strategi og industriell konkurranseevne ved Handelshøyskolen BI: Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for kunnskapsbasert næringsliv. 

Bård Jervan, Seniorpartner og rådgiver, Mimir: Klyngebasert utvikling i opplevelsesnæringene

Anne Kjersti Fahlvik, Divisjonsdirektør for innovasjon i Forskningsrådet: Forskning for innovasjon og bærekraft - hvordan kan vi lykkes sammen?

Torkel Bjørnson, Daglig leder NCE-SE, Kongsberg: Klyngeprosjekt - bedriftenes forlengede arm og utviklingsaktør

Høgskolen i Buskerud og Vestfold: En nordisk kunnskapssatsing på Place Management på HBV, Campus Kongsberg.

Påmelding innen 14. august


Publisert 26. juni 2015, oppdatert 26. juni 2015.