Norsk modell for gründeropplæring anbefales av EU

«Best-practice»: Norsk senter for flerkulturell verdiskaping anbefales av EU-kommisjonen som standard for utvikling av en europeisk modell for flerkulturelt entreprenørskap.

- Vi er meget tilfreds med at EU-kommisjonen ønsker vår modell og norske erfaringer for sitt videre arbeid på europeisk basis, sier daglig leder Zahra Moini ved Norsk senter for flerkulturell verdiskaping (NSFV).

- Det er inspirerende å se at erfaringer fra Norge har overføringsverdi til andre.

Zahra Moini

Les også: Profesjonell markering av iStart 2015 programmet med entusiastiske gründere

Les også: Kronprinsparet kastet glans over 10-års jubilanten Norsk senter for flerkulturell verdiskaping

Står foran store utfordringer

Europa står foran store utfordringer når det gjelder flyktningsituasjonen og innvandring.

EU har satt fokus på entreprenørskap blant innvandrere som et middel for å få innvandrere i arbeid gjennom egen sysselsetting.

EU-kommisjonen følger dette opp gjennom egne programmer som er under etablering i løpet av 2016. Det arbeides med innhenting av kunnskap fra beste praksis i andre land.

Norge vurderes av EU kommisjonen som et foregangsland innen dette fagområdet og modellene til NSFV trekkes frem som gode og relevante for andre europeiske land.

Invitert til EU-kommisjonen

NSFV var invitert til EU kommisjonen for å presentere sin modell og sine suksessfaktorer sammen med blant annet FNs organisasjon for industriutvikling (UNIDO), Den europeiske næringslivsorganisasjonen (Association of European Chambers of Commerce and Industry) og University of Birmingham.

NSFV la frem sitt opplegg for parlamentarikere, kommisjonæren og representanter fra embedsverket i EU.

Tilstede var også representant fra Osloregionenes Europakontor som bistår senteret i forhold til EU aktiviteter.

NSFV ble formalisert som et nasjonalt senter for flerkulturell verdiskaping i 2015, etter etablering i 2005.


Publisert 26. februar 2016, oppdatert 26. februar 2016.