Ny søknadsfrist til Regionalt innovasjonsprogram for Buskerud er 1. oktober

Det er nå åpnet for ny søknadsrunde til Regionalt innovasjonsprogram for Buskerud.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Fullstendig utlysningstekst samt elektronisk søknadsskjema finner du på regionalforvaltning.no.  

Utlysning av programmidler for 2017, samt mer informasjon om Regionalt innovasjonsprogram.


Publisert 5. september 2017, oppdatert 5. september 2017.