Nytt sykehus er motor for utvikling og vekst i regionen

Buskerud fylkeskommune samlet sentrale aktører til samarbeid om mulighetene som åpner seg i forbindelse med byggingen av nytt sykehus på Brakerøya.

Mandag samlet Buskerud fylkeskommune nær 50 sentrale aktører for å diskutere hvordan man best kan utnytte mulighetene nytt sykehus vil gi regionen.

Nytt sykehus på Brakerøya skal etter planen bygges i 2019 - 2024, og vil koste 10 milliarder kroner.

Det nye sykehuset skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken.

Ulike initiativ for å skape en helseklynge på Brakerøya har skapt stort engasjement, både politisk og hos aktører innen næring, innovasjon og forskning.

- Dette er en unik mulighet som bare dukker opp ca hvert 50. år.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

Helsemøte fylkeshuset
Gruppearbeid helseklynge: Fra venstre: Kari Solberg Økland (Drammen kommune), Connie Nyhaven (Bane NOR Eiendom), Gunn Cecilie Ringdal (ordfører Lier kommune), Janne Dugstad (Vitensenteret HSN), Kristine Kleivi Sahlberg (Vestre Viken HF) og Steinar Evensen (Conexus AS).

Buskerud fylkeskommune har i dialog med Vestre Viken Helseforetak tatt på seg å samordne interesser knyttet til en mulig etablering av helseklynge på Brakerøya med nytt sykehus som utløsende faktor.

Som eier av videregående skoler i Buskerud vil også fylkeskommunen jobbe aktivt for å etablere en videregående skole i tilknytning til det nye sykehuset.

- Dette er en unik sjanse som vi må benytte oss av. Om vi tør å satse nå vil det bety mye for Buskerudsamfunnet i fremtiden, både hva gjelder helsetjenester, utdanningstilbud og arbeidsplasser, sier fylkesrådmann Georg N. Smedhus.

Forprosjektet tar sikte på å koordinere de ulike initiativene og rydde i roller og oppgaver.

- I dag har vi hatt gruppesamtaler om videre samarbeid, kunnskapsgrunnlag og organisering. Det er svært nyttig at de ulike aktørene kommer sammen og finner gode løsninger, sier fylkesordføreren.

- Det offentlige kan ikke bestemme hvordan næringslivet skal utvikle seg, og næringsklynger kan ikke vedtas. 

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

- Vi må finne gode modeller for samspill, understreker han.

- Vi skal nå legge fram en sak for fylkestinget i desember for å sikre bred politisk forankring for prosessen videre, avslutter fylkesordføreren.

Helsemøte gruppearbeid
Gruppearbeid helseklynge: Fra venstre: Britt Elin Eidsvoll (Vestre Viken HF), Ansgar Gabrielsen (Eidos Eiendomsutvikling), Kari Lien (Drammen kommune), Kirsti Kierulf (Caretech), Cecilie Møller Endresen (NHO/Leverandørutviklingsprogrammet) og Jostein Rensel (Næringsforeningen i Drammensregionen/Næringsvekst 2020).


Publisert 24. oktober 2017, oppdatert 24. oktober 2017.