Nytt verktøy for analyse og utvikling av reiselivet

Reiselivet i Buskerud omsetter for 6,2 milliarder kroner i året: - Reiselivsmonitoren skal være næringens viktigste styringsverktøy for økt verdiskapning.

Norsk reiseliv er i sterk i utvikling og omstilling. I Buskerud er reiselivet en hjørnesteinsnæring som omsetter for 6,2 milliarder kroner i året.

- Markeds krav om unike, personlig tilpassede opplevelser og sømløse leveranser, gjør at kundeinnsikt og nyansert informasjon om utviklingen blir avgjørende for å lykkes i både den nasjonale, og den globale konkurransen.

Bente Bjerknes, assisterende utviklingssjef i Buskerud fylkeskommune

Bjerknes forklarer at reiselivsmonitoren er et nettbasert system der reiselivsbedrifter, destinasjonsselskaper og virkemiddelapparat finner oppdatert informasjon om bedriftens, destinasjonens eller landets utvikling baser på statistikk og tilbakemeldinger fra gjester.

- Ved hjelp av reiselivsmonitoren får du mulighet til å koble kvantitativ data (statistikk) og kvalitativ informasjon
(tilbakemeldinger fra gjester).

Bente Bjerknes

- Dette er noe helt nytt, som gjør det mulig å se ting i sammenheng, og hjelpe stedets både små og store aktører med å gjøre nødvendige tilpasninger for å få en lønnsom utvikling av den lokale reiselivsnæringen, forklarer hun.

Utviklet prototype

Buskerud fylkeskommune og Høgskolen i Sørøst Norge (Høgskolen i Buskerud) startet i 2012 prosjektet Reiselivsmonitor.

Prosjektet har hatt med seg sentrale partnere som Nordland fylkeskommune, Nordlandsforskning, Innovasjon Norge (IN), Statistisk sentralbyrå (SSB), Virke, NHO Reiseliv, Reiselivsnæringen gjennom NordNorsk Reiseliv as og Hallingdal Reiseliv as, University of Greenwich og WestCoast University of Applied Sciences Germany/Fachhochschule Westküste (FHW).

Arbeidet har vært et forsknings og utviklingsarbeid støttet av Oslofjordfondet og partnerne.

- Det gjenstår fortsatt en del forskning og utvikling før man har en monitor i operativ drift, men det er utviklet en prototype som har fått navnet KnowNorway, sier Bjerknes.

Denne fasen av prosjektet avsluttes i andre halvdel av 2016 og Bjerknes sier de nå er i en avklaringsfase i forhold til hva som skjer etter det.

- Nå ønsker vi å informere om hvor arbeidet står, hva som er gjort og ikke minst skape debatt rundt behov og ønsker i reiselivsnæringen, sier hun.

Åpner opp for flere samarbeidspartnere

- For å komme videre med utviklingsarbeidet ønsker vi å åpne opp for flere samarbeidspartnere, og piloter som kan være med å teste ut verktøyet.

Konkret invitasjon til deltagelse med prosjektplan sendes alle fylkeskommuner og sentrale organisasjoner i reiselivet før sommeren.

- Vi håper flere vil være med på utviklingen og påvirke utformingen, avslutter Bente Bjerknes.

Kontaktpersoner finner du her:

http://www.bfk.no/KnowNorway/Kontakt/


Publisert 27. april 2016, oppdatert 27. april 2016.