Offisiell åpning av Grønt Fagsenter

- Grønt Fagsenter skal bli et kraftsentrum for landbruksnæringa, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

Mandag ettermiddag var det offisiell åpning av Grønt Fagsenter på Buskerud gård i Modum.

Buskerud fylkeskommune eier Buskerud gård og det var fylkesordfører Roger Ryberg som foretok den offisielle åpningen.

- Vi har ambisjoner om at Grønt Fagsenter skal bli et kraftsentrum for landbruksnæringa, en møteplass og arena for samarbeid ikke bare i Buskerud, men i hele den nye Viken fylkeskommune, sier fylkesordfører Roger Ryberg.

Les også: Buskerud fylkeskommune bevilget 980 000 til rekruttering i landbruket

- Faglige og sosiale møtepunkter blir viktigere

Ettersom antall gårdbrukere går ned er det en uttynning av fagmiljøet i den enkelte kommune og grend.

Faglige og sosiale møtepunkter blir viktigere, dels for å kompensere for uttynning av det lokale fagmiljøet, dels fordi det blir stadig viktigere å følge kunnskapsutviklingen for de gjenværende bøndene

- Etableringen av et fagsenter her på Buskerud gård, med utgangspunkt i det som allerede er her, kan være et svært viktig bidrag til styrking av fagmiljøene, sier Ryberg.

- Næringen har selv vært aktive og Modum liker å være en foregangskommune. Det er viktig ikke minist inn på mot viken 2020 at vi har et sterkt fagmiljø her i Modum, sier ordføren i Modum kommune, Ståle Versland (Ap).

- Det er enkelt å få til ting når alle er enige om målet.

Ståle Versland (Ap), ordfører i Modum kommune

Buskerud Gård vinter

- Viktig med sterke fagmiljøer

Fylkesordfører Ryberg mener det er viktig å ha sterke fagmiljøer med de utfordringer som landbruket står ovenfor.

- Fagsenteret skal styrke fagmiljøene rundt landbruket spesielt, og vi er opptatt av å utvikle Buskerudlandbruket i en robust og bærekraftig retning. Fagsenteret skal bygge opp under et landbruk som er basert på god agronomi, fortsetter Ryberg.

En slik styrking må skje på flere nivåer. I utviklingen av landbruket er god rekruttering og et høyt kunnskapsnivå avgjørende.

Styrket konkurranseevne i alle landbrukets verdikjeder sikrer en fremtidsrettet næring der bærekraftig produksjon og alternativ utnyttelse av biologisk materiale står sentralt.

- Godt samarbeid

- Ideen om et fagsenter har vært lansert av flere aktører, og det er veldig viktig for meg å si her i dag at denne ideen hadde ikke blitt til virkelighet hvis ikke disse aktørene hadde samarbeidet, sier fylkesordføreren.

- Det er regionrådet, Sigdal, Modum og Krødsherad kommuner, Fylkesmannen i Buskerud og ikke minst næringa selv; Buskerud Bondelag, Buskerud Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Landbruksrådgivning Østafjells, sier han.

- I tillegg har vi vår egen videregående skole som har vært en pådriver, understreker Ryberg.

Buskerud fylkeskommune har en sentral rolle som eiere av videregående skoler med utdanningsprogram naturbruk.

- Vi er opptatt av at naturbruksutdanningas omdømme i fylket må styrkes, og vi tror etableringen av dette fagsenteret vil bidra til dette, sier han.

- Vi mener at etableringen av Grønt Fagsenter vil være et gode for elevene våre, avslutter fylkesordfører Roger Ryberg.


Publisert 13. mars 2018, oppdatert 13. mars 2018.