Olav Madland er kåret til årets gründer i Buskerud

Olav Madland, Applied Autonomy, får fylkeskommunens gründerpris på 50 000 kroner:

Det er femte gang Buskerud fylkeskommune deler ut gründerprisen.

Prisen skal stimulere til nyskaping i næringslivet og bidra til økt anerkjennelse av innovativ næringsvirksomhet.

Det var politikerne i fylkesutvalget som onsdag ettermiddag avgjorde at Olav Madland fra selskapet Applied Autonomy skulle motta prisen.

15 kandidater er blitt vurdert av en uavhengig jury bestående av følgende medlemmer:

  • Morten Brugård, leder for Entreprenørskap og Start-ups i Innovasjon Norge Oslo Viken
  • Henning Thorsen, daglig leder i Termowood og seriegründer
  • Gro Krogh Sørensen Moen, etablererveileder i Buskerud Næringshage

Juryen begrunnelse:

Årets grunder ligger i forkant av internasjonale trender som i stor grad handler om urbanisering og digitalisering. Gjennom innhenting og sammenstilling av data fra flere kilder evner selskapet å utvikle fremtidsrettede styringssystemer. Selskapet vil være i stand til å benytte både fremtidens transportsystemer og infrastruktur, som kommer til å bli digitalisert i løpet få år. Selskapet har klart å få betalende pilotkunder i en tidlig fase. Juryen viser at selskapet har truffet godt med både timing og løsning.

Prisen blir delt ut under en høytidelig prisaften i fylkestingssalen 17. desember.


Publisert 21. november 2019, oppdatert 21. november 2019.