Ønsker økt bruk av elbiler i Buskerud

Buskerud fylkeskommune gir 2 millioner kroner i tilskudd til etablering av nye hurtigladestasjoner i fylket.

I budsjettet for 2016 – 2019 har Buskerud fylkeskommune satt av totalt 6 millioner kroner i 2016 – 2017 med formål å etablere et nettverk av hurtigladestasjoner for elbiler i fylket.

Fylkeskommunen har tildelt 4 millioner kroner, nå skal de siste 2 millionene fordeles.

- Det er mange stender i Buskerud der man er avhengig av bil, og da er det viktig at vi legger til rette slik at det blir attraktivt å reise klimavennlig.

Hanne Lisa Matt (MDG), leder av hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring

Politikerne i hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring i fylkeskommunen behandlet saken i sitt møte tirsdag ettermiddag.

De som vil søke om tilskudd må være registrert i norsk foretaksregister.

Søkere kan samarbeide med kommuner, ladeoperatører, eiendomsforvaltere, handels- og servicebedrifter, kraftselskap og andre.

- Skal vi klare overgangen til et bærekraftig lavutslippssamfunn, så må det offentlige gå foran, og da er jeg veldig glad for at Buskerud fylkeskommune satser så tydelig, fortsetter Matt.

Den overordnede målsetningen for utlysningene er å utvide hurtigladeinfrastrukturen i fylket, og med dette bidra til økt bruk av elbiler og andre elektriske kjøretøy.

Dette bidrar til reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren i samsvar med klimamål for Buskerud.

- Jeg håper kommunene vil benytte seg av muligheten til å søke om midler, slik at vi kan få et godt utbygd nettverk av ladepunkter, sier hun.

Elbilforeningens ladekart

I Norge finnes det nå ca. 350 hurtigladere og  i Buskerud er 34 hurtigladestasjoner med tilsammen ca. 97 ladepunkter.

I tillegg har Tesla 5 ladestasjoner med til sammen 44 superchargere i fylket. Disse er kun for Tesla-biler.

- Det skal være lettvint og trygt å reise miljøvennlig.

Hanne Lisa Matt (MDG)

- Flere ladepunkter vil det gjøre at flere kan benytte seg av elbil, også i distriktene, avslutter Hanne Lisa Matt.

Tilskudd til etablering av hurtiglading for elbiler i Buskerud

Hva vil vi prioritere?

  • Utbygging på steder som i dag ikke har hurtigladeinfrastrutur.
  • Steder som ikke er omfattet av *) Enovas støtte til nasjonale transportkorridorer, eller
  • fylkeskommunens etablering av hurtigladekorridor langs fv. 40 i Buskerud mellom Geilo og Hvittingfoss.
  • Ladestasjoner som svarer til standardene beskrevet i EU sin **) Clean Power for transportpakke og kan brukes av eksisterende og kommende elektriske kjøretøy.

*) Enova er et statsforetak som skal drive frem miljøvennlig omlegging av energibruk og
energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi.
**) Europakommisjonen presenterte den 24.01.2013 en strategi for utbygging

Hvem kan søke?

Søkere må være registrert i norsk foretaksregister. Søkere kan samarbeide med kommuner,
ladeoperatører, eiendomsforvaltere, handels- og servicebedrifter, kraftselskap, o.a.

Frister

Løpende

Søknad sendes gjennom Regionalforvaltning.no.

Spørsmål og svar til utlysningen vil bli publisert på programmets side i Regionalforvaltning.no


Publisert 20. juni 2017, oppdatert 20. juni 2017.