Oppstartsmøte for Partnerstyret

Nyskaping, samspill og globale vinnere er visjonen i den nylig vedtatte planen for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud.

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

- Store forventninger er skapt i fylket gjennom planens utviklingsperiode. Nå skal planen omsettes i handling, og det gjelder å få hele partnerskapet for planen til å jobbe i samme retning, sier kst. leder for team næringsutvikling i fylkeskommunen, Gørill Elisabeth Trælstad.

Første møte i Partnerstyret ble avholdt torsdag 5. mars. I møtet diskuterte man partnerskapsavtale, ambisjonsnivå, kritiske suksessfaktorer og rolle- og ansvarsdeling.

- Partene vil nå sørge for forankring i egen organisasjon/institusjon, sier Trælstad.

 Noen av partnerne har allerede behandlet planen i sine styrer, og enkelte har innarbeidet målsettingene i sine strategidokumenter.

- Det var både god vilje og entusiasme i Partnerstyret for å lykkes med dette arbeidet, sier hun.

Partnerskapet var opptatt av at det nå må skapes konkrete resultater, både på kort og lang sikt.

Arbeidsgrupper på de ulike temaene i planen etableres i løpet av kort tid, og det jobbes frem tiltak som sammenfattes i den første handlingsplanen for verdiskaping og næringsutvikling.

Utkast til handlingsplan skal være ferdig før august 2015, og politisk behandling forventes tidlig på høsten.

Buskerud fylkeskommune koordinerer prosessen i arbeidsgruppene og sørger for fremdrift.

Det planlegges en kick-off for planen og videre arbeid på forsommeren.


Publisert 6. mars 2015, oppdatert 6. mars 2015.