Prosjekt «varme og kalde senger» - sluttrapport

Det er gjennomført et analysearbeid om hvordan reiselivskommuner i Sør-Norge utøver sin arealpolitikk knyttet til de utfordringene mange kommuner opplever i forhold til begrepet «kalde og varme senger».

Det er kommunene Hol, Hemsedal og Ål samt Buskerud fylkeskommune, som har tatt initiativ til dette arbeidet. 

Rapporten Arealpolitikk for kalde og varme senger er utarbeidet av Erik Plathe fra Asplan Viak i samarbeid med Bård Jervan fra rådgivningsfirmaet MIMIR, og ble først presentert for politikerne i Hol og Hemsedal kommuner 10 juni. De har i løpet av 3 måneder samlet inn og analysert erfaringer fra et utvalg av reiselivskommuner.

Utgangspunktet for prosjektet var et sterkt behov hos oppdragsgiverne for å utrede de vanskelige utfordringene som oppleves i forhold til å utøve en hensiktsmessig arealpolitikk for «kalde og varme senger». Spesielt etter finanskrisen er kommunene satt under press fra bl.a. utbyggere, grunneiere og enkeltbedrifter i forhold til å gi større frihet til den enkelte aktør til selv å avgjøre om et bygg skal være fritidsbygg eller næringsbygg etter plan- og bygningsloven.

Prosjektet er gjennomført i perioden januar – mai 2013 og har vært ledet av en styringsgruppe med representanter fra Hol, Hemsedal, Ål og Buskerud fylkeskommune. Rapporten vil bli lagt til grunn i en videre politisk prosess i Hol og Hemsedal, og er også tilgjengelig for andre kommuner som står overfor denne problemstillingen og vil bli presentert på åpne møter til høsten.


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.