Regionale utviklingsmidler til Hallingdal

Fylkesutvalget vedtok over 1 million kroner i regionale utviklingsmidler til tre prosjekter i Hallingdalsregionen.

Politikerne i fylkesutvalget vedtok enstemmig tirsdag ettermiddag følgende:

  • Hallingdal Reiseliv: kr. 700.000,- (konseptet Fjell og Fjord)
  • Ekta vare: kr. 60.000,-
  • Hallingdal Etablerersenter: kr. 250.000,.-

Tildelingen belastes rammen for regionale utviklingsmidler for Hallingdalsregionen 2013.

Regional planstrategi for Buskerud (2013-2016), Strategisk plan for Hallingdal (2013-2016) og Partnerskapsavtalen mellom Buskerud fylkeskommune og Hallingdalsregionen (2009-2012, forlenget ut 2013) ligger til grunn for prioritering av regionale utviklingsmidler til tiltak/prosjekter i årlige gjennomføringsavtaler.


Publisert 20. august 2013, oppdatert 20. august 2013.