Fornøyd med regionalt planprogram

Mange innspill kom frem på høringsmøtet for regional plan for verdiskaping og næringsutvikling

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Om lag 35 fremmøtte fra næringsorganisasjoner, kommuner og virkemiddelaktørene var samlet til høringsmøte for regional plan for verdiskaping og næringsutviklingpå Kongsberg i forrige uke.

Leder av styringsgruppen, Hans-Petter Tonum (Drammen Næringslivsforening), understreket behovet for at planen må være mer enn fylkeskommunens plan, og at næringslivet selv må kjenne at planen er relevant og ta ansvar for å følge den opp med tiltak.

- Vi må sørge for at denne planen ikke blir skuffefyll, og det betinger god dialog og medvirkning, sa Tonum.

Temaene i planen og prosessen det legges opp til i planfasen er: Samferdsel, Kompetanse, FoU og Innovasjon, Nettverk og Klynger, Entreprenørskap, Vertskapsattraktivitet.

Det ble gjennomført  gruppearbeid med stort engasjement, og innspill ble presentert i plenum. Innspillene var positive og de fremmøtte var tilfreds med valgte plantema og innholdet i planprogrammet slik det nå foreligger. Alle gruppene understreket viktigheten av samferdsel, og at det forblir et tema i planen.

-  Det jeg tar med meg fra denne samlingene er innspill om å ivareta de regionale forskjellene og enkelte næringers spesielle behov. Det er viktig med gode rammevilkår, riktig tidsperspektiv for planarbeidet og realistiske ambisjoner,  sa utviklingssjef Kjersti Bærug Hulbakk i sin oppsummering av møtet.

Høringssvar til planprogrammet sendes skriftlig innen 4. oktober 2013 til:

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen, eller til post...@bfk.no.

Merk sendingen med ”Høringssvar til Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling”

Planprogrammet vedtas endelig av Fylkesutvalget 27.nov. 2013.

 

Kontaktperson: Sissel Kleven


Publisert 10. oktober 2013, oppdatert 10. oktober 2013.