Reiselivet i Buskerud på god vei inn i fremtiden

Reiselivskonferansen på Geilo samlet over 100 personer fra hele fylket.

Reiseliv er en av de største og mest betydningsfulle næringene i Buskerud.

Over 10 000 personer jobber direkte eller indirekte i reiselivet i fylket.

Onsdag og torsdag deltok over 100 personer fra hele fylket på en stor reiselivskonferanse på Geilo for å diskutere hvordan man kan lykkes med reiselivsarbeidet de neste årene.

Program Reiselivskonferansen - Fortsatt først mot fremtiden? (PDF)

- I Buskerud er reiselivet en hjørnesteinsnæring som omsetter for 6,7 milliarder kroner i året.

Bente Bjerknes, assisterende utviklingssjef i Buskerud fylkeskommune

Bjerkens forklarer at Buskerud var det første fylket i Norge som utarbeidet en regional delplan for reiselivet.

Gjennom dette fikk man et mer forpliktende verktøy for både offentlige og private aktører.

Status for reiselivet

- Etter seks år med særskilt satsing på reiseliv er det viktig å gjøre opp status, drøfte resultater og vurdere videre hva man bør satse på for å lykkes og skape vekst i reiselivet i Buskerud fremover, sier assisterende utviklingssjef Bente Bjerknes i Buskerud fylkeskommune.

Bjerknes forklarer at fylkeskommunen har bestilt to rapporter for å gjøre opp status:

  • en evaluering av resultatene og effekten av reiselivsplanen «først mot fremtiden 2010-2016»
  • en oppdatert ringvirkningsanalyse.

Evaluering av reiselivsplanen er gjennomført av Menon Business analytics.

Rapporten viser at reiselivssatsingen i Buskerud har vært svært godt forankret, og særlig i starten mobiliserte planen til tiltak og kunnskapsheving i Buskerud.

Hemsedal skisenter

Krevende å måle effekt

Det er krevende å måle effekt i en satsing som har så mange aspekter i seg, og reiselivsplanen har få målbare mål.

Planen har støttet opp under viktige utfordringene i reiselivet i Buskerud og vært et godt oppslags- og styringsverktøy i utviklingen av reiselivsnæringen.

- Flere har benyttet planen aktivt, men den er samtidig benyttet svært forskjellig av ulike regioner, aktører og interessenter, fortsetter hun.

Reiselivsnæringen i Buskerud kan vise til positive statistiske resultater innen områder som omfatter planen, men det er også mange andre faktorer som spiller inn på måloppnåelse og disse resultatene.

- Særlig innen bærekraftsertifisering har planen hatt stor påvirkning på den utviklingen som har skjedd, sier Bjerknes.

Utvikling av destinasjonene

De destinasjonene som har jobbet systematisk med destinasjonsutvikling er også de som har hatt den sterkeste veksten i verdiskaping.

- En særskilt satsing har gitt ekstra ressurser til reiselivsutvikling i perioden, det har vært tungt prioritert fra Buskerud fylkeskommune og virkemiddelaktørene i fylket, sier hun.

- Det betyr at reiselivet har fått drahjelp til sin utvikling i en periode som har gått fra finanskrisen til oljekrisen, og bydd på utfordrende markedssituasjon, fortsetter Bjerknes.

Sykkelturister i Hemsedal

- Nå er markedssituasjon snudd, vi har en valutasituasjon som er positiv, og nå er reiselivet i vekst. Reiseliv er fortsatt en viktig næring i Buskerud, og må nå finne sin plass i den regionale planen for næringsutvikling, understreker hun.

I 2010 omsatte reiselivet for 6, 2 milliarder kroner, i 2016 er dette økt til 6,7 milliarder kroner.

En økning på 500 millioner kroner.

- Det vil si at reiselivet i Buskerud i perioden har hatt en vekst, men denne ikke fordeler seg likt i fylket, forklarer Bjerknes.

For Hallingdal har man sett en liten tilbakegang, det har også Numedal/Kongsberg, mens de andre regionene har en liten vekst.

- Buskerud har et stort reiseliv, og det er vesentlig ringvirkninger av reiselivet i vårt fylke.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

Reiselivskonferanse Geilo Roger Ryberg
Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) åpnet reiselivskonferansen onsdag ettermiddag.

- Det er likevel mye å jobbe med for å sikre vekst fremover, og her må Buskerud være kloke.

- Vekst fra internasjonalt marked er en avgjørende faktor for å lykkes fremover.

Bente Bjerknes, assisterende utviklingssjef i Buskerud fylkeskommune

Internasjonale gjester

- Veksten må komme i at vi øker på internasjonale gjester, og da må vi jobbe med produktutvikling, pakketering, markedsføring og salg, sier hun.

Bærekraftsatsing er fortsatt viktig, for trenden er at gjestene ønsker bærekraftige produkter, lokal mat og kortreiste opplevelser, sier Bjerknes.

Første amanuensis Jan Velvin ved HSN sier det er nødvendig for reiselivsbransjen å tenke nytt og kunnskapsbasert fremover.

Hans forskning understreker betydningen av systematisert arbeid med service og kompetanseheving av medarbeidere har stor betydning for bedriftens og destinasjoners verdiskapning og inntjening.


Publisert 19. januar 2017, oppdatert 19. januar 2017.