Samlet 120 til reiselivskonferanse

Først mot fremtiden for reiselivet i Buskerud. Fylkesordfører Morten Eriksrød åpnet reiselivskonferanse på Geilo.

- Buskerud har et fantastisk utgangspunkt for å levere attraktive opplevelser, både til et nasjonalt og internasjonalt marked, sa fylkesordfører Morten Eriksrød i sin åpningstale til reiselivsaktørene.

Reiselivet er en viktig næring i Buskerud. Over 10 000 personer jobber direkte eller indirekte i reiselivet i fylket. I enkelte regioner utgjør dette1/3 av all sysselsetting.

Interessen var derfor stor da Buskerud fylkeskommune i samarbeid med Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold og NHO Buskerud samlet over 100 aktører til reiselivskonferansen 2014 på Dr. Holms Hotel på Geilo 26. - 27. mai.

- I Buskerud fylkeskommune jobber vi aktivt med tiltak for å styrke konkurranseevnen hos destinasjonene gjennom utviklingsprosjekter og kompetanseheving, forklarte fylkesordføreren.

Først mot fremtiden

Som det første fylket i Norge utarbeidet Buskerud i 2009 en regional delplan for reiselivet.

Denne planen sier hva reiselivsaktørene og det offentlige har behov for å samarbeide om.

På konferansen fikk man høre gode eksempler på bedrifter, nettverk, destinasjoner og kommuner som har tatt tak i strategien, og som jobber systematisk med å gjennomføre tiltak som har stor betydning for utviklingen av bedriftene, ikke minst økonomisk.

Reiselivskonferansen

Suksesshistorier

Rundt 20 foredragsholdere deltok, både fra regionen og fra andre deler av Norge, og delte sine erfaringer.

Se også: Presentasjoner fra reiselivskonferansen

I Hemsedal har «VRI Hemsedalsløftet» blant annet resultert i at 75 ledere på alle nivåer har deltatt på flere profesjonelle ledersamlinger.

Et annet eksempel er hvordan man i Norefjellregionen jobber sammen om å befeste seg som «Bryllupsbygda».

Bryllupsbygda er et nettverk av bedrifter som spesialiserer seg på bryllup. Et av målene til nettverket er å få flere brudepar til å legge sin feiring til området.

Fra Telemark delte Vierli på Rauland sin suksess med  «Riders Palace» - et helårs overnattingssted for dem som er opptatt av skateboard, snøbrett og skikjøring.

På Vierli er det blant annet lagt opp til at brukere kan redigere videofilmer i egne medierom og publisere dagens aktiviteter på internett.

Et bærekraftig reiseliv

Et av hovedmålene i reiselivsstrategien er en målsetning om at 90% av kommersielle reiselivstilbydere i Buskerud skal være miljøsertifisert innen utgangen av 2016.

Norge er først i verden med en nasjonal merkeordning for reisemål. Dette handler om å involvere både tilreisende og næringen selv gjennom å styrke den økonomiske levedyktigheten og å redusere miljøbelastningen.

Geilo har startet sitt merkearbeid under banneret «bærekraft vs værekraft», noe turistsjef på Geilo, Pål Knutsson Medhus orienterte om på konferansen.


Publisert 2. juni 2014, oppdatert 2. juni 2014.