Samlet over 40 til kick-off

Kick-off for oppfølging av næringsplan samlet tilsammen over 40 deltakere i Drammen.

Kick-off næringsplan

Tirsdag var det kick-off for oppfølging av næringsplanen i alle verdiskapningsteamene, tilsammen over 40 deltakere.

Programmet inneholdt interessante foredrag om «Næringsindikatorer for Buskerud» ved Knut Vareide, forsker ved Telemarkforskning og «Partnerskap, nettverk og samarbeid» ved Gro Sandskjær Hanssen, forsker ved NIBR.

I gruppearbeidene ble Verdiskapningsteamene bedre kjent og fikk startet opp arbeidet. Det var mange fine diskusjoner.

Flere uformelle samtalene fortsatte etter at det avtalte programmet var ferdig, noe som gav ekstra nettverksbygging mellom deltakerne.

Regional plan for verdiskapning og næringsutvikling 2015 - 2020 (Næringsplanen) styres gjennom et partnerskap på 11 aktører;

 • Buskerud fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Buskerud
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Innovasjon Norge Buskerud-Vestfold
 • KS
 • LO Buskerud
 • NHO Buskerud
 • Norges Forskningsråd
 • NAV Buskerud
 • Næringsforeningene i Buskerud
 • SIVA

Buskerud fylkeskommune leder partnerskapet og koordinerer oppfølgingen av arbeidet.

Næringsplanen følges opp gjennom Handlingsplaner som fra 2017 rulleres annen hvert år. Den første Handlingsplanen, for 2016, ble nylig godkjent av fylkestinget.

Oppfølgingen skjer gjennom arbeid i ulike Verdiskapningsteam for hvert tema/delmål i planen.
Temaene/delmålene i planen er;

 • Vertskapsattraktivitet
 • Kompetanse
 • Klynger og nettverk
 • FoU og Innovasjon
 • Entreprenørskap
 • Samferdsel – påvirkningsstrategi.

Publisert 1. juni 2016, oppdatert 1. juni 2016.