Samlet ressursgruppe

Fylkeskommunen samlet medlemmene til første styringsgruppemøte i arbeidet med regional plan for verdiskaping og næringsutvikling.

Som en del av fylkeskommunens regionale planprogram for perioden 2013-2016 er det vedtatt å lage en regional plan for verdiskaping og næringsutvikling.
Planarbeidet er i oppstartsfasen, og planen skal ferdigstilles i 2014.

Fredag 5. april var styringsgruppa samlet for første gang.

- Det er en kjempestor prosess, og her sitter det mange mennesker som har mange innspill, sier leder av styringsgruppa, Hans-Petter Tonum fra Drammen Næringslivsforening.

- Så det er viktig for styringsgruppa at vi har det overordnede synet, sier Tonum.

Hensikten med planen er å legge til rette for en fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling i Buskerud.

- Den største utfordringen er at man erfaringsmessig bruker mye tid og krefter på å lage planer som blir liggende i en skuff, så noe av det som blir viktig er at vi lager en god plan for gjennomføring, sier Tonum.

Følg Verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud på facebook 

 

 

 

- Det blir viktig for oss å høre på hva f. eks. næringslivet mener om det regionale planarbeidet, sier medlem i styringsgruppa og fylkestingspolitiker Egil Ax (H).

- Det er vår oppgave å serve dem med de virkemidlene vi har, fortsetter Ax.

- Hva mener du blir det viktigste for styringsgruppa?

- Det er å utvikle et verktøy som blir brukt, det blir det viktigste, sier medlem i styringsgruppa og fylkestingspolitiker Ragne Buer (Ap).

- Styringsgruppa er bredt sammensatt, så jeg tror vi får et spennende verktøy, sier Buer.

 

23. og 26. april arrangeres det åpne regionale innspillsmøter, henholdsvis på Tyrifjord hotell for nedre del av fylket og på Pers hotell for øvre del av fylket.

 

Medlemmer i styringsgruppa: Hans-Petter Tonum, Drammen Næringslivsforening, Ragnhild Kvernberg, Hallingdal reiseliv, Torkil Bjørnson, NCE Systems Engineering, Øivind Eriksen, Sparebank1 Buskerud-Vestfold, Jørgen Moe, Ringerike utvikling, Kåre Sandvik, Høgskolen i Buskerud, Are Fosse, Ål kommune, Audun Mjøs, Regionrådet i Midt-Buskerud og Modum kommune, Britt Haraldsen, Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold, Bjørn Christensen, NAV Buskerud, Egil Ax (H) og Ragne Buer  (Ap). Per Steinar Jensen, NHO Buskerud og Ole Johnny Stavn ( Sp) var ikke tilstede da bildet ble tatt.


Publisert 9. april 2013, oppdatert 9. april 2013.