Satser på utslippsfrie byggesplasser

Buskerud fylkeskommune jobber for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Inviterer til konferanse for å drøfte utfordringene.

Flere og flere kommuner, fylker og offentlige byggherrer setter nå fokus på veien til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

Buskerud fylkeskommune ønsker å skape attraktive steder og regioner. Bærekraft er en forutsetning for god utvikling – miljø, klima og fornybar energi settes i fokus.

Bygg og anlegg er en viktig brikke i en bærekraftig region og derfor vil nå også fylkeskommunen sette fart på veien mot utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

- BFK Eiendom har fokus på miljø- og klimatiltak for bygningsmassen vi forvalter. Vi ser viktigheten av å ikke bare selv ha et slikt fokus, men bidra til at hele regionen ser mulighetene som ligger i dette, sier bygge- og eiendomssjef, Gjermund Riise Brekke i Buskerud fylkeskommune.

BFK Eiendom eier i dag totalt ca. 236 000 m2 bygg og har ansvaret for forvaltning, drift-, vedlikehold-, utvikling- og eieransvar for eiendommene.

Bygningsmassen strekker seg over store deler av fylket.

- Selv om vi ikke har vært med å starte løpet mot utslippsfrie bygge- og anleggsplasser ønsker vi nå å gjøre det vi kan for at dette en gang i fremtiden også skal bli en standard i Buskerud, sier eiendomssjefen.

Fylkeskommunens har økt fokus på grønn verdiskaping og næringsutvikling, og bidrar til innovative prosjekter og næringsutvikling for å realisere målene for klima- og miljøsatsinger i Buskerud.

Fylkeskommunen bidrar til at helhet og oversikt, initiativ og samarbeid preger arbeidet.

Næringslivets evne til innovasjon, problemløsing og effektivisering er viktig for å nå frem til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

Sterke næringsklynger med gode relasjoner mellom ulike bedrifter, FoU og offentlige utviklingsaktører vil være sentralt. Samfunnsansvar vil være framtidens konkurransefortrinn i kampen om talentene, omdømme, nye partnere og ny vekst.

- Vi her i Eiendomsavdelingen ønsker å være en god samarbeidspartner for kommunene, næringslivet og organisasjoner for å nå et felles mål om et grønt skrifte; til utslippsfrie byggeplasser, fortsetter han.

- Et av tiltakene vi derfor gjør er nå å invitere til en konferanse her i Drammen den 21. september, i samarbeid med Norges Bygg og eiendomsforening (NBEF), sier Brekke.

Mer informasjon om konferansen - program og påmelding

Eiendomssjefen sier de på konferansen vil snakke om egne planer, høre om erfaringer fra Oslo kommune, som er kommet et godt stykke på veien, samt høre fra leverandører av ulike teknologier.

- I utgangspunktet er dette en konferanse for alle innen BAE-næringen i Buskerud men vi håper også på deltakelse fra andre fylker slik at vi kan spre budskapet og kanskje høre andres erfaringer, avslutter Gjermund Riise Brekke.


Publisert 18. august 2017, oppdatert 18. august 2017.