Skal skape mer verdi

EU-nettverket Viken ble nylig sparket i gang. Nettverket mottar støtte fra Forskningsrådet inntil 3 år for å mobilisere til større deltakelse i EU- programmer i området rundt Oslofjorden.

Fylkeskommunene og Høgskolene samarbeider med næringsklynger om å skape en modell for et fungerende støtteapparat for aktører med EU-ambisjoner. Høgskolen i Buskerud og Vestfold har en nøkkelrolle som prosjektleder i nettverket.

Nettverket var i Brussel 17.-18. mars 2015  for å bli godt kjent, få i gang det praktiske arbeidet og få faglig påfyll fra ressurspersoner der nede.

Aktiv deltakelse i EU-nettverk Viken er strategisk viktig for Buskerud. Ikke bare for fylkeskommunen, men for aktuelle miljø, nettverk, klynger, institusjoner og organisasjoner i fylket, sier ass.utviklingssjef Bjerknes.

Nettverket har tre hovedmålsettinger:

  • Øke deltakelse i EU-programmer
  • Øke kompetansen om EU-programmer både i høgskulesektoren og fylkeskommunene
  • Styrke høgskolenes rolle som nav i arbeidet med EU-prosjekter

Publisert 25. mars 2015, oppdatert 25. mars 2015.