Støtte til flomofre i Serbia

Fylkesutvalget bevilger 50 000 kroner til arbeidet for de flomrammede i Obrenovac i Serbia.

Flomkatastrofen i Serbia har rammet hardt, og Obrenovac (en av Beograds 17 bydelskommuner) er blant de områder som har det vanskelig.

Buskerud fylkeskommune har tidligere hatt et tett samarbeid med Obrenovac, og flere prosjekt er gjennomført i samarbeid mellom ulike aktører i Buskerud og Obrenovac i perioden 2003-2012.

I tråd med nasjonale føringer for arbeidet på Balkan har fylkeskommunen faset ut sin direkte kontakt med Obrenovac.

Med bakgrunn i det tidligere samarbeidet har mange vennskapsbånd og kontakter blitt knytet.

Fylkesordfører Morten Eriksrød ønsker at Buskerud fylkeskommune gir en støtte og en symbolsk hjelp til de flomrammede i Obrenovac, og onsdag ettermiddag vedtok fylkesutvalget å bevilge 50 000 kroner.

Midlene overføres til Røde Kors.

Fylkesordføreren har sendt en oppfordring til Utenriksdepartementet om en aktiv innsats i redningsarbeidet og gjennombyggingen av området.


Publisert 4. juni 2014, oppdatert 4. juni 2014.