Støtte til gaveprofessorat ved høgskolen

Kunnskap og utvikling. Foreslår å støtte 5-årig gaveprofessorat Systems Engineering Subsea.

Fredag 23. mai behandler politikerne i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur sak om økonomisk støtte til gaveprofessoratet ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Administrasjonen i fylkeskommunen foreslår at politikerne vedtar at det inngås avtale om å finansiering for perioden 2014-19, og at det settes av 1,2 millioner kroner til første prosjektår.

Systems Engineering er en anerkjent metode for utvikling av systemer i blant annet bilindustrien og oljebransjen, innen databehandling, nettverk, kommunikasjon, forskning og utvikling.

Tradisjoner for samspill

Det er lange tradisjoner for samspill mellom høgskolen i Buskerud og næringslivet på Kongsberg knyttet til Norwegian Center of Expertice (NCE) og andre saker i nær tilknytning til næringslivets
kompetansebehov.

Eier av prosjektet det nå søkes om er Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), Fakultet for Teknologi og Maritime fag (TekMar).

Medsøkere er Norwegian Center of Expertise Systems Engineering, og Arenaprosjektet/organisasjonen Subsea Valley.

Stillingen vil være lokalisert ved Norwegian Institute for Systems Engineering (NISE), forskningsinstitutt lokalisert ved HBV på Kongsberg.

NISE er inne i en rivende utvikling, og tiltaket vil styrke også helheten i arbeidet med utvikling av NISE forskningsmessig og med tanke på studietilbudet.

Bidrar til kompetansebygging

Buskerud fylkeskommune har ikke tidligere hatt gaveprofessoratet, men erfaring fra for eksempel Vestfold fylkeskommune og bedrifter er gode.

Buskerud fylkeskommune har god erfaring med å bidra til kompetansebygging på høyskolen i tema karriereveiledning, der delfinansiering fra fylkeskommunen har bidratt til styrking av faget og at man er kommet langt i å etablere karriereveiledning som et viktig fag ved HBV.

Tilskuddet fra Buskerud fylkeskommune har vært utløsende for disse resultatene.


Publisert 19. mai 2014, oppdatert 19. mai 2014.