Subsea Valley ny næringsklynge

Innovasjon Norge har tatt opp nye næringsklynger i ARENA-programmet.

Fem nye næringsklynger fra mange deler av landet har fått status som Arena-prosjekter, melder Nærings- og handelsdepartementet i en pressemelding.

De fem får årlig støtte på 1,5 – 2,5 millioner kroner de neste tre årene.

De nye Arena-klyngene er:

  • Arena møbel/interiør i Møre og Romsdal.
  • Arktisk maritim klynge i Sør-Troms.
  • DesignArena i Hordaland og Sogn og Fjordane.
  • Oceans Ingredients Cluster langs kysten fra Sogn og Fjordane til Trøndelag.
  • Subsea Valley i Buskerud og Akershus.

Målet med Arena-programmet er å øke verdiskapningen i regionale næringsmiljøer ved å stimulere til samarbeid mellom bedrifter, kunnskapsmiljøer og offentlige utviklingsaktører.

Kjernen i klyngen Subsea Valley er bedrifter i Buskerud og Akershus som leverer produkter og tjenester til operatørselskapene i olje- og gassektoren.

Klyngen omfatter alt fra noen av Norges industrilokomotiver til mindre bedrifter.

Med mer enn 20 000 arbeidsplasser og en årlig omsetning på 55 milliarder kroner har bedriftene i klyngen to tredeler av verdensmarkedet for subsea-installasjoner.

Klyngens mål er å stimulere samarbeid som setter systemintegratorer og utstyrsleverandører i stand til sammen å ta ansvar for en større del av leveransene.


Publisert 12. juni 2013, oppdatert 12. juni 2013.