Tilskudd til innovasjonsselskapene i Buskerud

Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i fylkeskommunen bevilger 6,6 millioner kroner til innovasjonsselskapene i år.

Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur vedtok i sist møte midler til følgende forskning og utvikling- (FoU) og innovasjonsaktører:

  • Buskerud Næringshage kr. 550.000
  • Hallingdal Næringshage kr. 300.000
  • Treklyngen Inkubator, Ringerike kr. 500.000
  • NCE Kongsberg kr. 2.500.000
  • Inkubatoren Driv kr. 500.000
  • Papirbredden Innovasjon kr. 500.000
  • Kongsberg Innovasjon kr. 500.000
  • Connect kr. 100.000
  • Gaveprofessoratet for Systems Engineering Subsea kr. 1.200.000

Buskerud fylkeskommunes midler skal medvirke til aktivitet i hele Buskerud, både innenfor og utenfor det distriktspolitiske virkeområdet.

Et innovasjonsselskap skal ha regional aktivitet, det vil si treffe aktører utover den kommunen de er lokalisert i for å kunne motta tilskudd.

Selskaper som støttes med årlig tilskudd skal i hovedsak være selskaper med helt eller delvis offentlig eierskap eller selskaper hvor offentlige aktører er sterkt medvirkende.

Politikerne vedtok også i samme møte at administrasjonen saksbehandler prosjektsøknadene til innovasjonsselskapene.

Den enkelte prosjektsøknad vil dermed ikke komme til politisk behandling, men hovedfordelingen blir gjort i denne saken.


Publisert 27. mars 2015, oppdatert 27. mars 2015.