Turistene genererer 2 mrd i Buskerud i sommer

Spent på sommersesongen. - Utenlandske turister står for 35 prosent av besøket, så ringvirkningene av reiselivet i fylket er store.

Buskerud er et av Norges største reiselivsfylker. Nå står sommersesongen for døren og mange reiselivsaktører i fylket er spente på hvordan den vil bli.

- Reiselivet er en viktig næring i Buskerud, og utgjør i enkelte regioner 1/3 av all sysselsetting, sier reiselivsrådgiver Kristin Helgerud i Buskerud fylkeskommune.

Over 10 000 personer jobber direkte eller indirekte i reiselivet i Buskerud, noe som utgjør ca 7 % av total sysselsetting. 

Helgerud forklarer at turister (overnattende, gjennomreisende og dagsturister) som besøker fylket i løpet av sommermånedene juni, juli og august genererer 1,85 milliarder kroner.

- Hvilke forventninger har bransjen til årets sommer?

- Dessverre er spådommene dystre for sommeren i år og det forventes ingen økning i antall turister til Norge. Årsaken er som i andre bransjer – nedgangstider i Europa og en meget sterk kronekurs, forklarer reiselivsrådgiveren i fylkeskommunen.

Det er særlig i de tyske og nederlandske markedene man forventer nedgang.

- Dette er tradisjonelt to av de fire største utenlandske markedene i Buskerud. Samtidig vet vi at det norske markedet utgjør totalt ca 70% av gjestedøgnene i Buskerud, og dette markedet hadde i fjor en vekst på litt over 2% hos oss, sier hun.

Tiltak for å styrke konkurranseevnen
Helgerud sier fylkeskommunen jobber med tiltak for å styrke konkurranseevnen hos destinasjonene gjennom utviklingsprosjekter og kompetanseheving.

- Bærekraft er et viktig tema, og f.eks. på miljøsertifisering er andre land kommet mye lenger enn oss, og utenlandske gjester har større forventninger til dette enn nordmenn har, sier hun.

I 2012 satte fylkeskommunen i gang et sertifiseringsprosjekt får å nå målet om 90% sertifiserte reiselivsbedrifter i Buskerud innen 2016.

Gjennom prosjektet kan bedrifter søke om å få refundert inntil 50% av eksterne kostnader forbundet med sertifiseringsprosessen, maks 20 000kr.

Markedstiltak i utlandet
- Men fylkespolitikere har også bevilget 2 millioner kroner i året de siste tre årene til markedstiltak i de utenlandske markedene, noe som har gjort at Buskerud har hatt en mindre nedgang utenlandske gjestedøgn sammenlignet med andre fylker som ligner oss, sier hun.

- Et annet viktig område er produktutvikling, og særlig innenfor naturbasert reiseliv. Vi vet at det de fleste utenlandske gjester søker når de velger Norge er vår vakre natur, men at ofte oppleves som lite tilgjengelig, sier Helgerud.

- Her er fylkeskommunen nå i gang med et stort sti og løype prosjekt sammen med Gjensidigestiftelsen, hvor det er stilt midler til rådighet for skilting og merking, sier hun.

Kommunene og frivillige organisasjoner bidrar også.

- I tillegg til at dette er flotte tiltak for folkehelse og friluftsliv generelt, betyr det også at turistene får bedre tilgang til naturen og en bedre opplevelse på våre destinasjoner, sier hun.

- Får vi en fin sommer, håper vi at i allfall flere nordmenn velger seg Norge som ferieland, avslutter reiselivsrådgiver Kristin Helgerud. 


Publisert 17. juni 2013, oppdatert 17. juni 2013.