Vil fremme Buskerud som et bærekraftig reisemål

Ny tilskuddsordning: Nå kan du søke om støtte til miljøtiltak og sertifisering for et mer bærekraftig reiseliv i Buskerud.

Buskerud har et stort og viktig reiseliv som konkurrerer i nasjonale og internasjonale markeder.

I 2016 omsatte reiselivet i Buskerud for 6,7 milliarder kroner, og over 10 000 personer jobber direkte eller indirekte i reiselivet i fylket.

En stadig viktigere faktor i kampen om gjestene er at reisemålene kan vise til at de jobber aktivt og forpliktende med bærekraft.

- Stadig flere kundegrupper og turoperatører etterspør sertifiseringer og bærekraftige løsninger hos destinasjonene.

Hanne Lisa Matt (Miljøpartiet De Grønne)

Matt er leder av hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring i Buskerud fylkeskommune.

Utvalget vedtok i sist møte å etablere en ny, ettårig tilskuddsordning «Støtte til miljøtiltak og bærekraftig reiseliv» med inntil 1,5 millioner kroner i 2019.

- Folk vil ha et miljøvennlig og bærekraftig reiseliv som baserer seg på lokale ressurser og identitet. Verdiskaping per besøkende for slike destinasjoner ligger i en helt annen klasse, sier Matt.

Søknadsfrist for ordningen: 24. mai 2019

Hanne Lisa Matt

Bærekraftige reisemål

Innovasjon Norge (IN) har etablert en merkeordning for bærekraftige reisemål.

I Buskerud er det bare Visit Geilo som har sertifisert reisemålet etter denne ordningen.

- Vi ønsker at flere reisemål i Buskerud setter i gang arbeidet med å sertifisere seg etter INs ordning, og håper tilskuddsordningen vil stimulere til dette, fortsetter Matt. 

Ordningen krever en bred forankring i reiseliv, lokalsamfunn og næringsliv ellers.

- Det er også en målsetting med ordningen å stimulere aktørene i reiselivet til samarbeidstiltak som styrker bærekraften i reiselivet, sier hun.

FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for tiltakene i denne ordningen.

- Fremtiden og klimaendringene gir reiselivet enorme utfordringerm, men også muligheter, mener Hanne Lisa Matt.

FNs bærekraftsmål 

Hva kan det søkes støtte til?

Midlene skal bidra til at Destinasjonene i reiselivet i Buskerud setter i gang prosess for å bli bærekraftige reisemål. Det kan søkes om midler til forprosjekt, sertifisering og re-sertifisering.

Det kan også søkes om midler til samarbeidstiltak som styrker bærekraften i reiselivet fra aktører i reiselivet.

  • Programsatsingen har en årlig ramme på 1,5 millioner kroner
  • Programsatsingsperioden er satt fra 01.07.19 - 31.12.20.

Ordningen vil administreres i tett dialog med Innovasjon Norge, og tildelinger og prosesser vil bli sett i sammenheng med Innovasjon Norges ordninger.

Hvem kan søke om midler?

Destinasjonsselskaper eller andre overordnede nettverksorganisasjoner i reiselivet kan søke om prosjektmidlene til sertifiseringsordningen.

Det er en forutsetning at det er etablert et forpliktende samarbeid med kommune, destinasjonsselskap eller liknende og reiselivsnæringen.

Aktører i reiselivet kan i samarbeid søke på tiltak som gjør næringen mer bærekraftig.

Det er viktig å understreke at enkeltbedrifter ikke kan søke på vegne av seg selv. Prosjektet har en geografisk ramme som omfatter Buskerud fylke.

Naturlig tilhørende områder gjennom destinasjons/nettverkssamarbeid kan også inkluderes.

Søknad må sendes i www.regionalforvaltning.no.

Bærekraftig reisemål logo


Publisert 26. februar 2019, oppdatert 26. februar 2019.