Vil sikre at ungdom velger landbruket

Buskerud fylkeskommune har fått tildelt 900 000 kroner fra Landbruks- og matdepartementet for å styrke rekruttering og kompetanseheving i landbruket.

Utviklingssjefen i fylkeskommunen foreslår at følgende prosjekt og tiltak tildeles midler til rekruttering og kompetanseheving i år:

Studieforbundet næring og samfunn Buskerud

 • Ny i næringa-kurs bønder og skogeiere kr 53 100
 • Agronomutdanning for voksne- faget ; traktor og maskin: kr 40 250
 • Agronomutdanning for voksne- faget ; økologisk landbruk: kr 57 700

Norsk Landbruksrådgivning Østafjells

 • Startpakke nye bønder: kr 30 000
 • Ammeku kurs: kr 25 000
 • Grovfôrdyrking 2: kr 130 000

Norsk Landbruksrådgivning Viken

 • Frukt del 2 eple, kurs og markvandring i felt: kr 7 200
 • Videregående kurs epledyrking: kr 25 000
 • Bær del 1 – 2 - 3 jordbær, nye dyrkningsformer, dyrkningsmetoder og studietur jordbær ny dyrkningsteknologi: kr 22 275

Vestfold fylkeskommune

 • Grønn forskning Oslofjorden: kr 280 000

Buskerud Skogselskap

 • Velg naturbruk: kr 300 000

Opplæringssenter for naturbruksfag

 • Fagbrev som agronom: kr 90 000

Kongsberg kommune

 • Naturbruk noe for med?: kr 30 000

Politikerne i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i fylkeskommunen avgjør hvordan pengene skal fordeles i sitt møte onsdag 25. mars.

Det er et overordnet mål at ordningen skal bidra til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvere som kan ivareta og styrke verdiskapningen i landbruket regionalt.

Fylkeskommunen har en viktig rolle som eier av videregående skoler med utdanningsprogram naturbruk, og det vil være viktig å tilby regionale etterutdanningstilbud som gir kunnskapsnæringsutøverne har spesielt behov for i den enkelte produksjon.

Landbruks- og matministeren har oppnevnt en arbeidsgruppe med mandat å lage en utredning om økt rekruttering, denne ferdigstilles i løpet av 2015.

Gruppen skal vurdere hvordan det best kan tilrettelegges for å sikre at motiverte ungdom vil etablere seg i næringen, både innenfor det tradisjonelle landbruket og innenfor bygdenæringer.

Det skal særskilt sees på kompetansebehovet, økonomiske virkemidler og velferdsordninger samt tiltak som kan bygge stolthet og optimisme om landbruket som næringsvei.


Publisert 17. mars 2015, oppdatert 17. mars 2015.