Wisløff: - Anbefaler Brakerøya

- Det er et fornuftig valg, og vi forventer at det blir fulgt opp i styret og konfirmert i styremøtet i Helse Sør-Øst i juni, sier fylkesordfører Roger Ryberg.

I sin innstilling til styret i Vestre Viken HF, anbefaler administrerende direktør Nils Fr. Wisløff at utbyggingen av nytt sykehus lokaliseres til ‪Brakerøya‬ i Drammen.

Les pressemelding: Anbefaler Brakerøya

- Det er et fornuftig valg, og vi forventer at det blir fulgt opp i styret og konfirmert i styremøtet i Helse Sør-Øst i juni, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

- Vi har ventet lenge nok, nå er det viktig at vi holder framdriften.

Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud

Styret i Vestre Viken skal behandle konseptfasen for nytt sykehus mandag 9. mai.

I vurderingen av alternativene har Wisløff lagt særlig vekt på tre forhold.

  • På Bragernes er det knyttet usikkerhet til grunnforhold og mulighet for oppfyllelse av lovkrav iht. TEK10 vedr. jordskjelvsikring. Videre er det usikkerheter rundt fundamentering og sikring av dagens høyblokk, inngrep i bærende konstruksjoner over terreng, branntekniske vurderinger og fundamentering og kjellerkonstruksjoner for ny somatikk, som vil kreve ytterligere utredning.
  • Byggeprosessen på Bragernes medfører en betydelig merbelastning for pasienter, pårørende og medarbeidere.
  • Brakerøya fremstår som et mer moderne sykehusbygg, lokalisert med attraktiv beliggenhet med gode kollektive løsninger for hele Vestre Vikens opptaksområde.

Et nytt sykehus på Brakerøya vil koste 8,8 milliarder kroner (2015-kr). Det er vel 800 millioner kroner dyrere enn Bragernes-alternativet og 600 millioner kroner over den forutsatte rammen (8 milliarder kroner 2014-kr).

- Vestre Viken skal prioritere vedlikeholdsinvesteringer på Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus slik at disse kan utnyttes fullt ut også i fremtiden. Utviklingsprosjekter som krever nybygg forutsettes derimot å utsettes slik at Vestre Vikens og Helse Sør-Østs økonomiske bæreevne er ivaretatt, sier Nils Fr. Wisløff i pressemeldingen.


Publisert 3. mai 2016, oppdatert 3. mai 2016.