Eiendomstjenester for 225 mill

Fylkesutvalget vedtok bestilling av tjenester fra det nye fylkeskommunale eiendomsforetaket.

LES OGSÅ: Brekke blir daglig leder i eiendomsforetaket
LES OGSÅ:
 Nytt fylkeskommunalt eiendomsforetak 

Torsdag ettermiddag vedtok fylkesutvalget bestilling av eiendomstjenester for 2014 fra det nye Buskerud fylkeskommune Eiendom FKF til en verdi av 225 millioner kroner.

- Endelig er det først formelle bestillingsoppdraget på plass, sier medlem av fylkesutvalget, Trond Johansen (KrF).

Det nye foretaket skal forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle fylkets eiendomsportefølje på 220.000 kvm (bestående i hovedsak av skolebygg spredt over hele fylket). Foretaket er også ansvarlig for byggeprosjekter.

- Foretaket skal ivareta all bygningsmasse som fylkeskommunen disponerer. Vi ønsker å ha gode videregående skolebygg i Buskerud og sørge for at disse er funksjonelle, og at vi får gode lokaliteter, forsetter Johansen.

- Spennende for de ansatte

Ansatte i bygge- og eiendomsseksjonen i fylkeskommunen overføres til foretaket når daglig leder tiltrer stillingen. Det blir nå satt i gang en prosess for å avklare hvilket driftspersonell som skal overføres til foretaket.

- Vi tror det blir spennende for de som jobber i det nye foretaket. De har før vært i en avdeling, nå blir de et eget foretak. De vil nok oppdage at man får klare oppgaver, og ikke minst får man vært med på å videreutvikle bygningsmassen, sier han.

Profesjonell eier

Selskapet ble opprettet som et fylkeskommunalt foretak 1. januar i år med formål om å:

  • være en profesjonell eier og forvalter av eiendom med et helhetlig og langsiktig ansvar for
    fylkeskommunale bygninger, både eide og langtidsleide, med tilhørende eiendommer
  • utføre eiendomsrelaterte tjenester innen forvaltning, drift og vedlikehold på en måte som
    ivaretar brukernes behov
  • ivareta fylkeskommunens byggherrefunksjon
  • understøtte fylkeskommunens mål og strategi for virksomhetene

Foretaket kan også tillegges andre oppgaver av Buskerud fylkeskommune.

Bestillingen er basert på de budsjettvedtak som er gjort i forbindelse med handlingsprogrammet, vedtak i forbindelse med evalueringen av bygg- og eiendomsforvaltningen i Buskerud fylkeskommune, behandlet i fylkestinget desember 2012, og vedtak om opprettelse av eiendomsforetak behandlet i fylkestinget oktober og desember 2013.

Siden foretaket er nyopprettet, foreligger det ikke eget handlingsprogram for foretaket. Fra og med 2015 vil foretaket levere forslag til eget handlingsprogram.


Publisert 23. januar 2014, oppdatert 30. november 2018.