Får ansvar for 220.000 kvm eiendom

Første dag på jobb. Lederen for den nye fylkeskommunale eiendomsforetaket får ansvar for 220.000 kvm eiendom.

Tirsdag 1. april startet Gjermund Brekke i jobben som ny daglig leder i Buskerud Fylkeskommune Eiendom.

49-åringen fra Ringerike kommer fra Høegh Eiendom, der han siden 2004 har vært forvaltningsdirektør.

- Jeg er veldig fornøyd med å komme i gang og har store forventninger, sier Brekke.

- Jeg er blitt veldig godt mottatt og har et godt inntrykk av at det ligger mye god fagkunnskap både på eiendomssiden og på den administrative siden, fortsetter han.

Ansvarlig for byggeprosjekter

Eiendomsforetaket ble etablerert 1. januar 2014 og skal forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle Buskerud fylkeskommunes eiendomsportefølje på 220.000 kvm (bestående i hovedsak av skolebygg spredt over hele fylket). Foretaket er også ansvarlig for byggeprosjekter.

- Vi skal sette sammen en ny organisasjon med mennesker fra dagens seksjon og en del mennesker fra skolene. Det å bygge en god organisasjon som ivaretar tankene rundt helhetlig drift og vedlikehold og utvikling av eiendomsmassen blir det største utfordringen, sier Brekke.

- Vi skal få få flere faggrupper til å spille sammen og gjøre selskapet godt, og det blir en av de første store oppgavene vi skal gripe fatt i, fortsetter den nye eiendomssjefen.

Ivareta eiendomsmassen

Det var fylkestinget som i fjor høst vedtok å etablere Buskerud fylkeskommune Eiendom som fylkeskommunalt foretak for å ivareta fylkeskommunale eiendommer.

- Vi skal ha de beste byggene og skolene framover, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

- Vi har bak oss store investeringer på videregående skoler i Drammen, Lier og på Rosthaug, og  fortsetter han.

- I Hønefoss er vi er i full gang med nye Hønefoss videregående skole, og det er store investeringsbehov på Ringerike og Kongsberg framover, og for å møte denne utfordringen har det vært viktig for oss å styrke bygg- og eiendomstjenesten og gi den en friere rolle og mulighet til å finne nye løsninger, sier fylkesordføreren.

- Vi er veldig godt fornøyd med at vi har fått et godt styre, og nå endelig fått på plass en erfaren daglig leder. Jeg ønsker ham hjertelig velkommen og lykke til, og ser fram til et godt samarbeid framover, avslutter fylkesordfører Morten Eriksrød.


Publisert 2. april 2014, oppdatert 30. november 2018.