Med iPad og mopp på renholdstrallen

Nettbrett som verktøy skal gjøre hverdagen mer effektiv for renholderne i Buskerud fylkeskommune.

- Jeg bare går inn på skjermen her og dobbeltklikker slik at det blir grønt, og da ser man i systemet at rommet er rengjort og godkjent, forklarer renholder Torill Ramse i fylkeshuset.

Sammen med kollega Rita Alexandersen har hun nettopp tatt i bruk nettbrett i arbeidet sitt. IPaden blir nå en naturlig del av arbeidsverktøyet for de to renholderne.

- Vi får bedre kontroll og kan styre arbeidshverdagen vår bedre.

Rita Alexandersen og Torill Ramse

Tidligere var det slik at renholderne forholdt seg til en papirplan med fargelagte tegninger, og det var tungvint når man skulle gjøre en forandring eller få en oppdatering.

- Nå blir det enklere for oss fordi vi nå er oppdatert om hvilke områder og rom som skal tas, og hvilke som er opptatt for eksempel på grunn av møter, sier de to.

- Det er også veldig positivt at vi nå kan få beskjeder om jobber og tilbakemeldinger med en gang på skjermen, og at vi samtidig kan gi beskjed rett tilbake til lederen vår, sier Alexandersen og Ramse.

Renholdere iPad skjerm

Mer effektiv hverdag for renholderne

De to renholderne i fylkeshuset i Drammen er to av totalt 84 renholdere i Buskerud fylkeskommune som nå har fått en iPad på renholdsvognen.

Fylkeskommunen drifter videregående skoler og har ansvar for at en rekke bygninger blir rengjort daglig.

- I dag har vi 3 272 rom skal rengjøres, forklarer Rujira Coles, renholdssjef i BFK Eiendom, og titter på storskjermen som viser alle arbeidsoppgavene.

Coles får oversikt over alle arbeidsoppgavene og kan med et tastetrykk se hvilke rom og bygninger som er klargjort for bruk.

- Nettbrettet gjør hverdagen mer effektiv for renholderne og forenkler det administrative arbeidet, sier Coles.

- Renholdsplaner digitaliseres og oppdateres online.

Rujira Coles, renholdssjef i fylkeskommunen

  • Enda enklere arbeidsplan som alle forstår
  • Effektiv distribusjon og kommunikasjon
  • Dokumentasjon

Coles synes også det er flott at hun nå på en enkel måte kan kommunisere med renholderne og framheve det god arbeidet de gjør hver dag.

Renholdssjef Rujira Coles

- Vi dokumenterer hva som blir gjort, både utført planlagt arbeid, ekstraarbeid og avvik, og kan enkelt fange opp ekstrabestillinger - for eksempel ved bruksendring av rom, sier hun.

- Ved sykdom eller hendelser i løpet av dagen, kan arbeidslederen omdisponere ressurser, fortsetter renholdssjefen.

Fagforbundet er positive

Fagforbundet er positive til innføring av digitale løsninger i renholdsyrke.

- Vi håper og tror dette er et godt verktøy som kan gjøre arbeidsdagen lettere for renholderne, og som er med på å dyktiggjøre disse gjennom ny teknologi, sier Hilde Amundsen, hovedtillitsvalgt.

- Det er viktig at renholdsavdelingen gjør seg konkurransedyktig som leverandør av kvalitetsstyrt renhold.

Hilde Amundsen, hovedtillitsvalgt Fagforbundet

Amundsen ser fram til å følge prosjektet videre.

Renholdsavdelingen har en stor kick-off tirsdag 27. februar i fylkeshuset i forbindelse med at de nå går over i den digital verden.


Publisert 5. mars 2018, oppdatert 30. november 2018.