Utbygging på Ringerike og Kongsberg

- Nå har fylkestinget bestemt at man starter opp planlegging på Ringerike og Kongsberg videregående skoler. Det er en viktig milepæl, sier fylkesordfører Eriksrød.

Utbygging på Ringerike og Kongsberg videregående skoler har vært diskutere flere ganger av fylkestinget de siste årene.

Torsdag ettermiddag vedtok imidlertid fylkestinget oppstart for bygging i perioden 2016-2019.

- Når det gjelder omfang av utbyggingen vil dette komme opp i forbindelse med at fylkesrådmannen legger fram sit handlingsprgrogam i slutten av oktober, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

På Ringerike har diskusjonen vært om man skal opprettholde to skoler, som i dag, eller om man skal samorganisere våre to videregående skoler i Hønefoss.

Fylkestinget vedtok nei til samlokalisering og ja til utbygging der skolen ligger i dag.

Undervisningen på Kongsberg foregår i dag i sju ulike bygg og målet er å samle de videregående skolene mest mulig.

Fylkestinget opphevet også tidligere vedtak om at Flåtaløkka skole skal rives, skolen kan eventuelt disponeres i byggeperioden.


Publisert 11. juni 2015, oppdatert 30. november 2018.