Vil flytte administrasjonen i fylkeskommunen nærmere kollektivknutepunktet i Drammen

- Det er attraktivt og framtidsrettet at vi er nærmere kollektivknutepunktet i Drammen, sier fylkesordfører Roger Ryberg.

Fylkestinget har i handlingsprogrammet 2016-2019 vedtatt å utrede muligheten for å flytte fylkeshuset nærmere kollektivknutepunktet, samt å åpne for å utvikle dagens tomt i samarbeid med Drammen kommune.

Dagens fylkeshus ligger på Bragernes vis a vis Drammen legevakt.

Bygget er fra 1975 og har et vedlikeholdsetterslep på 140 millioner kroner.

- Dagens bygg er ikke framtidsrettet. Nå er det viktig at vi får et bygg i sentrum i Drammen som er attraktivt og nært knyttet kollektivknutepunktet, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

Ryberg sier at det i denne prosessen er kommet opp mange gode alternativer som er i gangavstand til kollektivknutepunktet på Strømsø.

- Det er viktig med et sted for administrasjonen som er framtidsrettet med tanke på den regionreformen som vi er midt oppe i, fortsetter Ryberg. 

De ansatte i fylkeshuset er orientert om muligheten for at arbeidsplassen kan flyttes i løpet av de nærmeste årene.

Fylkesutvalget behandlet saken fredag ettermiddag og vedtok mot Frps stemme at man går videre med prosessen om flytting av administrasjonssted.


Publisert 15. april 2016, oppdatert 30. november 2018.