Hent nyheter med RSS

For å holde deg automatisk oppdatert på nyheter fra Buskerud fylkeskommune kan du bruke vår alltid oppdaterte RSS-feed.

 Nyheter fra Hovedsiden
 Nyheter om Utdanning
 Nyheter om Samferdsel
Nyheter om Næringsutvikling
 Nyheter om Regionalutvikling
 Nyheter om Kultur og idrett
 Nyheter om Kulturminnevern
Nyheter om Folkehelse
 Nyheter om Tannhelse 

 

Hva er RSS?
RSS er et standardformat for å distribuere blant annet nyheter til ulike programmer. Ved å bruke en RSS-leser vil du automatisk få beskjed når det publiseres nye artikler i de RSS-filene du abonnerer på.

Hvordan bruker jeg RSS?
Det finnes mange programmer som lar deg bruke RSS. Du finner en oversikt over både gratis og kommersiell programvare hos www.dmoz.org. Når du har valgt et program for å lese RSS-filen fra Buskerud fylkeskommune vil programmet automatisk med jevne mellomrom sjekke om det har kommet nyheter fra Buskerud fylkeskommune. Hver gang en ny artikkel er publisert vil du bli varslet på ulike måter om dette.


Publisert 27. september 2012, oppdatert 13. februar 2013.