- Åpner dører for Buskerud i Europa

Osloregionens Europakontor: - Det skjer mye i Brüssel og Buskerud kan hente midler til store EU-prosjekter som kommer innbyggerne til gode.

Fredag møtte Osloregionens Europakontor politikere og administrasjon fra Buskerud fylkeskommune samt Øvre Eiker kommune i fylkeshuset i Drammen.

Osloregionens Europakontor er en medlemsorganisasjon med 21 medlemmer på Østlandet.

Buskerud fylkeskommune er medlem sammen med kommunene Drammen, Øvre Eiker og Kongsbergregionen.

- Internasjonalt arbeid er ikke et mål i seg selv, men et viktig verktøy for å gi våre satsinger merverdi. Vi forsterker nå vårt internasjonale engasjement, sier fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Ap).

- Internasjonalt arbeid griper inn i hverdagen til fylkeskommunens innbyggere.

Jan Edøy, Osloregionens Europakontor

- Det er viktig at Buskerud fylkeskommune nå trapper opp satsingen på internasjonalt arbeid for å tilføre kompetanse, midler og inspirasjon til regional utvikling som kommer befolkningen i fylket til gode, sier Jan Edøy, direktør for Osloregionens Europakontor.

- Man må engasjere seg for å få høste gevinstene av Norges engasjement.

Jan Edøy

Osloregionens Europakontor har kontor ved rådhuset i Oslo og kontor sentralt i Brussel med kort avstand til EU institusjonene, andre regionskontorer samt en mengde interesse- og bransje organisasjoner.

Osloregionens Europakontors mål:

  • knytte Osloregionen nærmere Europa
  • skape og utløse nye muligheter for innovasjon, regional utvikling og verdiskaping hos medlemmene
  • styrke medlemmene i europeiske prosesser

EU flagg

- Det skjer mye i Brüssel som vi kan få tilgang til ved å bruke Osloregionens Europakontor, sier Ryberg.

- Buskerud er utadrettet fylke og vi har et næringsliv som er avhengig av Europa.

Roger Ryberg, fylkesordfører

- Vi har en europaminister i Norge som er flink til å si i fra om Norges ønsker og behov. Det er store forventninger fra Stortinget og regjeringen til fylkeskommunene om at vi er aktive og engasjere oss i målrettede EU-prosjekter, sier Ryberg.

- Horisont 2020-programmet er et eksempel der vi som nasjon kan delta i store europeiske forsknings- og invovasjonsprosjeketer, fortsetter Ryberg.

Viktige områder der Buskerud kan være en aktiv medspiller:

  • Regional innovasjon & utvikling
  • Kompetanse & FoU
  • Energi & klima
  • Levekår & folkehelse
  • Kultur & reiseliv

- Vi er aktive i ulike prosjekter i Europa, som for eksempel  arbeidet med å rydde havet for plast. Jeg ser selv at strendene våre er forurenset med plast. Dette er et typisk problem som ikke kjenner fylkes- eller nasjonsgrenser, sier Ryberg.

- Et annet område der det foregår prosjektutvikling er i tilknytting til ungdom og psykisk helse, fortsetter Ryberg.

- Griper EU mer inn i hverdagen vår enn før?

- Siden vi inngikk EØS-avtalen så har EU blitt en stor produsent av regelverk som vi har forpliket oss til å ta inn i norsk lov, sier Jan Edøy.

- Da er det greit å være informert på et tidlig tidspunkt, slik at dette ikke plutselig bare dumper ned på fylkesordførerens bord, avslutter Jan Edøy.


Publisert 11. mars 2016, oppdatert 11. mars 2016.