- Buskerudpolitikerne ser utfordringene

Rett fra overlevering til møte med buskerudpolitikerne. Ekspertutvalgets leder, Signy Vabo og statssekretær Paul Chaffey, møtte politikerne til paneldebatt om kommune- og regionreformen i fylkeshuset.

Web-TV: Se opptak av presentasjonen fra ekspertutvalget og paneldebatten

- Jeg opplever her i dag at buskerudpolitikerne ser de utfordringene som vi har beskrevet og at man ser framover, sier Signy Vabo, leder av ekspertutvalget for kommunereformen.

For en uke siden overleverte hun ekspertutvalgets sluttrapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Sluttrapporten er den andre rapporten om kommune- og regionreformen som regjeringen har mottatt denne høsten.

Mandag 17. november overleverte Møreforskning sin rapport: Alternativer for regionalt folkevalgt nivå

- Løypa man skal gå framover

Møte om kommunereformen

I sluttrapporten fra Vabo-utvalget har de sett på hvilke kriterier kommunene bør oppfylle for å kunne ta på seg nye oppgaver.

- For å bli motivert for en slik reform så handler det ikke om i dag, men den løypa man skal gå framover, fortsetter hun.

- Buskerud representerer jo veldig mange, det er et typisk fylke med bysentrum og omland med småsentra og andre kvaliteter og utfordringer, sier hun.

- Det store spørsmålet er jo hvordan byen blir seende ut, det vil jo være med på å bestemme hvordan utviklingen blir, sier Vabo. 

Fornøyd med innspill

Statssekretær Paul Chaffey deltok også i paneldebatten tirsdag og var godt fornøyd med innspillene han fikk av buskerudpolitikerne.

- Det har vært gode innspill her i dag om de utfordringene de ulike regionene i Buskerud opplever, både drammensregionen med byutfordringer og de som er i den andre enden. Hva slags struktur er riktig i forhold til mer spredt befolkning, sier Chaffey.

Styreleder i KS Buskerud, og ordfører i Røyken, Rune Kjølstad, trekker også fram utfordringene i fylket med store, mellomstore og små kommuner.

- Det er ulike forutsetninger for kommunene og veldig vanskelig å vite hvilken modell man skal velge, sier han.

- Ekspertutvalgets rapport trekker fram flere modeller som er interessante å vurdere videre, men det viktigste vi fikk høre her i dag er jo hvordan de ser for seg prosessene videre, sier Kjølstad.

Møte om kommunereformen
Tok ordet i debatten. Ordfører i Gol kommune, Halvor Lilleslett, er positiv til kommunesammenslåing.

Samtaler i alle kommuner

- Jeg synes det er spennende å høre utvalgets leder understreke nødvendigheten av at kommunestørrelsen bør være 15 - 20 000 innbyggere, sier Helen Bjørnøy, fylkesmann i Buskerud.

Bjørnøy har det siste året besøkt samtlige kommuner i Buskerud i forbindelse med kommune- og regionreformen.

- Jeg synes det er en stor, stor forskjell på hvordan kommunene nå diskuterer reformen enn for bare et halvt år siden, sier Bjørnøy.

- Nå er prosessen i gang i alle kommunene. Det diskuteres kriterier, hva som er mest hensiktsmessig, befolkningsframskrivinger og så videre, så det har skjedd masse, sier hun.

Fylkesordfører i Buskerud,  Morten Eriksrød, er enig med Bjørnøy om at signalene fra ordførerne er mer positive nå.

- Jeg synes også regjeringen nå er mye mer observant på de regionale utfordringene som er kommet i denne ekspertutvalgets rapport, og ikke minst i rapporten fra Møreforskning. Det er utfordringer å finne balanse mellom de store- og de små kommunene, sier fylkesordfører Morten Eriksrød. 


Publisert 9. desember 2014, oppdatert 9. desember 2014.