- Ny vegutredning må ta større hensyn til lokal- og regional samfunnsutvikling

Regjeringen valgt E134 som en av hovedvegene mellom øst og vest, men har ikke bestemt seg for om det er Rv7 eller Rv52 som blir den andre ruta mellom Oslo og Bergen.

Fredag 18. desember presenterte samferdselsminster Ketil Solvik-Olsen E134 som en av to hovedveger mellom øst og vest. (se video lenger ned i artikkelen)

- Vi er glad for E134, og at det skal satses på E16 til Hønefoss, sier fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg.

- Men jeg hadde forventet mer angående Rv7 og Rv 52, forsetter fylkesordføreren.

Redusert reisetid

- Regjeringen har påpekt behovet for å utvikle to ruter som vesentlig reduserer reisetiden mellom Østlandet og Vestlandet, sier Solvik-Olsen i en pressemelding.

- Nå gir vi Statens vegvesen klare signaler om at i arbeidet med neste Nasjonal transportplan (NTP) skal E134 legges til grunn som én trase, sier han.

- En grundigere utredning av alternativene Rv7 og Rv52 skal gi beslutningsgrunnlag for valg av trasé mellom Oslo og Bergen, fortsetter samferdselsministeren.

Hallingdal får en av hovedvegene

Roger Ryberg

- Vi forventer at Rv7 og Rv52 utredes på likeverdig og sammenlignbart grunnlag.

Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud fylkeskommune

Fylkesutvalget i Buskerud har i forbindelse høringen om øst-vest-forbindelsen tidligere i år, gått inn for lik behandling av alle de tre traseene.

Ryberg er opptatt av at man i den nye utredningen tar større hensyn til den lokale- og regionale samfunns- og næringsutviklingen. 

- Vi forventer at valg av veg tar hensyn til hvordan dette påvirker lokalsamfunnet og næringslivet. Dette må være kriterier i utredningen, forsetter Ryberg.

- Fylkeskommunen forventer også at man vurderer hva som blir effekten av ikke å bli valgt som hovedvegforbindelse, sier han.

Endelige beslutninger vil bli tatt i behandlingen av Nasjonal transportplan 2018-2029.

- Vi forventer at fylkeskommunen blir en aktiv medspiller i prosessen, avslutter Roger Ryberg.


Publisert 18. desember 2015, oppdatert 18. desember 2015.