- Nyttig naboprat med Vestfold fylkeskommune

Kommune- og regionreformen: - Vestfold er viktig for utviklingen i Buskerud, og vi har mange felles interesser, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Kommunalminister Jan Tore Sanner ønsker at landets fylker kontakter naboen i forbindelse med kommune- og regionreformen.

Sanner oppfordrer landets over 400 kommuner og 19 fylker til å gjennomføre samtaler for å finne ut om det er aktuelt å slå seg sammen.

Ministeren vil flytte flere oppgaver til kommunene, men vil samtidig se på hvilke oppgaver fylkene skal ha for å kunne være gode samfunnsutviklere og danne sterke regioner.

2. juni kom innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen om kommunereformenen.

Innstillingen fra komiteen behandles av Stortinget 9. juni.

- Gode samtaler med alle

- Vi skal ha gode samtaler med alle våre naboer, og Vestfold er viktig for utviklingen i Buskerud, sier fylkesordfører i Buskerud, Morten Eriksrød (H).

Torsdag 4. juni møtte han sammen med fylkespolitikere fra Buskerud gode kolleger i Vestfold fylkeskommune til naboprat i fylkeshuset i Tønsberg.

- Vi opplever at Buskerud og Vestfold har felles interesser, sier fylkesordfører i Vestfold, Per-Eivind Johansen (H).

Johansen peker på Høgskolen i Buskerud og Vestfold, næringsutvikling og jernbanen som går gjennom begge fylker som eksempler på felles interesser.

- Vi har en veldig god dialog mellom våre to fylker, og det er kort avstand mellom tyngdepunktene i Buskerud og Vestfold, sier Johansen.

Møter Telemark i neste uke

- Nå har Buskerud en større vifte med nabofylker de skal avklare. Vi har bare Buskerud og Telemark, og allerede i neste uke møter vi Telemark fylkeskommune til naboprat, sier fylkesordføreren i Vestfold.

- Buskerud har som Per-Eivind sier relasjon til flere fylker, det er det geografien og samfunnsutviklingen som har gitt oss, fortsetter Eriksrød.

- Vi kommer til å ha fullt trøkk i den framdrift at vi ønsker samtaler med fylkene for å høre hvilke tanker de har når det gjelder felles å samles om utfordringer, sier han.

- Møtet med Vestfold har vært et nyttig og viktig skritt for å avklare våre felles interesser, sier Eriksrød.

Naboprat med fire fylker

Fylkesordfører Eriksrød sier Buskerud nå skal ha naboprater med Oppland og Telemark fylkeskommuner.

- Akershus fylkeskommune har vi hatt møte med, og da begynner vi å få et bilde som gjør at vi kan se på hvordan vi kan danne en god region, sier Eriksrød.

I neste uke legger forteller han fylkesutvalget i Buskerud om framdriften når det gjelder nabosamtalene. 

- Vi bør før høstens valg også ha gjort noen avgjørende beslutninger når det gjelder retning og type oppgaver en region bør ha. Vi må løfte blikket, vi kan ikke se 15 år tilbake i tid, vi må se 25 år fram i tid. Dette er en unik mulighet, avslutter Morten Eriksrød.


Publisert 4. juni 2015, oppdatert 4. juni 2015.