- Talentutviklingen skjer her

Regjeringen styrker regional filmproduksjon. - Dette er veldig bra, det er jo her talentutviklingen skjer, sier Jon Hovland (H), som nylig ble gjenvalgt som styreleder i regionale Viken Filmsenter.

Fredag 29. mai presenterte kulturminister Thorhild Widvey regjeringens Filmmelding. Et av hovedtrekkene er styrking av regional filmproduksjon.

- Vi blir satset på. Regionalt nivå er jo der talentutviklingen og utviklingen av norsk filmbransje skjer, så vi er veldig godt fornøyd, sier Jon Hovland, styreleder i Viken Filmsenter.

Hovland ble under generalforsamlingen i filmsenteret 3. juni gjenvalgt som styreleder.

Nytt styre Viken Filmsenter AS:

  • Jon Hovland (Buskerud, styreleder)
  • Hilde Glenne (Vestfold)
  • Turid Marthinsen (Akershus)
  • Andreas Lervik (Østfold) - NY
  • Pål Sommer-Erichson (Produsentforeningen)

I tillegg vil bransjeorganisasjonene Norske Filmregissører og Filmforbundet oppnevne hver sin representant.

Les også: Årsmelding 2014 Viken Filmsenter AS

Eid av fire fylker

Viken Filmsenter AS er eid  av fylkeskommunene Buskerud, Akershus, Østfold og Vestfold. De fire fylkene eier 25 % av selskapet hver.

Filmsenteret skal bidra til utviklingen av en faglig sterk og levedyktig filmbransje i Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold fylkeskommuner, samt bygge talenter og utvikle filmkompetanse hos regionens unge.

Profesjonelle filmskapere i vår region er hovedmålgruppen i tillegg til unge talenter og filminteresserte fra videregående skole og oppover.

Senteret forvalter både statlig produksjonsstøtte og utviklingsmidler, og fylkeskommunale driftsmidler.

Oppfylle drømmer

- Den norske filmbransjen holder stort sett til i Viken-området, så den største utfordringen vår er å kunne oppfylle filmbransjens behov, ønsker og forventninger, sier Hovland.

Viken Filmsenter AS er nettverksbasert med avdelingskontorer i hvert fylke, som sammen med hovedadministrasjonen i Drammen utgjør en enhet.

- Jeg mener det er viktig at vi har et regionalt filmsenter, og at vi jobber tett mot bransjen for både å utnytte sentral tilskuddsordninger, og bli bedre i forhold til de typer film som filmsentret gir tilskudd til, sier Inger-Christin Torp (Ap) fra Østfold fylkeskommune.

- Vi får til mye mer sammen i Viken Filmsenter enn vi hadde fått til alene, sier Hans Hilding Hønsvall (KrF) fra Vestfold fylkeskommune.

- Jeg vil trekke fram talentutviklingen som vi blant annet ser i Filmparken på Jar, sier Vibeke Limi  (Frp) fra Akershus fylkeskommune.

- Når vi ser det forløpet at man starter opp med kurs som gjør at man bygger seg opp og etterhvert også da vil kunne søke filmfondet fordi man kvalifiserer, er veldig spennende, sier Limi.

- Vi startet i 2011, og siden har det vært en rivende utvikling, sier Britt Homstvedt (Frp)  fra Buskerud fylkeskommune.

- For at vi fortsatt skal ha en god utvikling, så er det viktig at vi har regjeringen med oss slik at vi får de bevilgningene vi har beov for, avslutter Britt Homstvedt.


Publisert 3. juni 2015, oppdatert 3. juni 2015.